Jdi na obsah Jdi na menu
 


Noemova archa II

19. 5. 2017

 

NOEMOVA   ARCHA  II

 1. Zkuste si prosím, po nějakých asi 13 000 letech, představit novou situaci – nechráněný přejezd cesty pro pěší, která křižuje koleje, po kterých se blíží známou rychlostí nekonečný vlak, plný lidí, zvířat a materiálu.
 2. Nechráněným přejezdem proudí množina lidí a zvířat, všichni vědí, že jede vlak, ale většina z nich neví, co ten vlak veze a jak je od přejezdu daleko, je totiž tma a těch, kteří mají uši k poslouchání a oči ke koukání, je velmi málo.
 3. Ti, co jsou ve vlaku, ti znají svůj cíl, ale ne všichni vědí, kam a proč ten vlak vůbec jede, proč musí jet po kolejích a kdo či co řídí jeho rychlost a směr. Strojvůdce je v bezvědomí a v posádce se hledá někdo, kdo by ten vlak s nedobrým vývojem společnosti zastavil.
 4. Po „cestě času“ za přejezd došli ti, kteří jej vytvořili, příroda a už nežijící lidé a zvířata. My ostatní se k rozhraní ukončení „živosti“ spolu se zvířaty blížíme také. „Květy i humus“ našich životů si neseme, rostlinná a hmotná příroda je prostředím, ve kterém žijeme a myslíme.
 5. A sebe si každý představte v roli člověka, který tuší, co ten vlak veze a kde se přibližně nachází. Zároveň víte, že se k přejezdu blíží stále nové a nové skupiny lidí i zvířat – a všichni by měli k závorám přejezdu přijít dřív, než nekonečný „vlak vývoje“ další cestu znemožní.
  Stojíte jako neviditelný semafor, blikáte a zvoníte – ale nejste vidět ani slyšet. Neviditelnost má i své výhody. Můžu být kdekoliv, sledovat svým vědomím cokoliv – ale většina lidí nemá šanci vnímat, co jsem zjistil. Protože neznají „abecedu lidštiny“ –  chápání slov z pochopení úlohy každého písmene.
 6. Tato cca 25letá zkušenost s touto abecedou mě donutila, abych podal zprávu o „lodi“, která kotví nedaleko cesty, na „řece dějin poznání“. Most pro jedoucí vlak má už své odslouženo, za dva tisíce let biblického příběhu značně zrezivěl. Strojvedoucí to věděl, ale je v bezvědomí. A ostatní lidi a zvířata ve vlaku nezajímá kvalita „mostů a tunelů“, zaplatili si lístek do cíle – hladinou svého svědomí.
 7. Ta loď je vystavěná ze slov, známe zatím jen povrch lodi i povrch slov, loď je stavěná z matrice o sedmi patrech zvuku, která jsou navázaná na sedm barev duhy a spojená POHYBEM řeky, poznáváním souvislostí v OKTÁVÁCH vývoje. Ta loď má své jméno po otci – NOE, ale s malým, velmi podstatným doplňkem, čárkou za „NO“. Zápor lze oddělit čárkou od „energie“, zastoupené symbolem „E“ v mnoha jazycích.
  Ale v češtině stejné „no..“ vyjadřuje váhavé přitakání, souhlas – opak nesouhlasu. Typ „čárek“, které oddělují negaci od potřebné vstřícné energie, nezbytné k nastoupení do lodi NO+E je zásadním detailem téhle „lodi plné slov“, připravené pro vnímání nových souvislostí.
  Řídící/ovládací program (MATRIX) pro poslední patro lodi (=pro náš letopočet) vytvořili zřejmě kněží v Egyptě – je to příběh o vzniku latiny a matematiky v desítkové soustavě. Ale zapomněli nám sdělit, že oba tehdy nové jazyky mají vzájemnou vnitřní vazbu – propojení asociačních řad k hebrejštině v podvědomí toho etnika, asociace ke „zvuku slov“ vedou zpátky časem až ke vzniku a vývoji téhle galaxie.
  Oba jazyky byly a jsou řídící kostrou „učení křestu“, nástroje pro výchovu lidstva pro období, na jehož konci vznikne z jiné dvojice jazyků jazyk, obdobný svou kvalitou tomu, ze kterého se latina i matematika vyvíjela – z hebrejštiny

8.Tvarování koryta pro řeku života měly a stále mají na starosti nehmotné síly, pramenící z ProtiPohybu“, ze vzájemného působení dvojic různých směrů a rychlostí – v našem příkladu je tou dvojicí cesta pro pěší - anebo koleje pro sedící či stojící lidi a zvířata ve vlaku. Obě skupiny jsou dnes řízené prostřednictvím jazyků, které jsme v Evropě vygenerovali používáním latiny a matematiky v průběhu cca 2000 let – všichni vnímáme globální nástup technologií počítačů a angličtiny, spolu tvoří novou dvojici (řídící a výkladovou složku) jazyků, určenou pro další vývojovou etapu sebeorganizační schopnosti přírodních sil. Směr, rychlost, tlak a setrvačnost jsou základní vlastnosti POHYBU, který  vždy byl, stále je a bude v řídící roli „boha“.

 1. Jsme před cílem už hodně blízko, ale vlak plný cestujících (s lístkem svého vzdělání) najel na zrezivělý most, vytvořený církví a zakonzervovaný oficiální vědou.
  Po pěší cestě se k přejezdu blíží druhá část ze 7 miliard lidí a nepočítaně zvířat. Rostliny chodit neumí, ale jsou pro lidstvo učební pomůckou, nápovědou ke skutečné úloze MaTRIxU.
 2. …a v lodi plné slov čekají stupně pyramidy poznání, ve kterých se můžeme pohybovat každý v míře svého vědomostního nastavení a velikosti osobního úsilí.


Přízemí“ naší lodi (1) první hladinu sebeřízení–  známe dobře ze zvířecí říše. BOJ nebo ÚTĚK je klasickým řešením situace u lidí, kteří v sobě nosí zvířecí nastavení psychiky. Tou se rozumí princip „vůdce a stáda“, snaha ovládnout situaci fyzickým nebo psychickým násilím. Součástí tohoto nastavení je i přetvářka, z přírody převzaté  mimikry, chránící tělo nebo nějaké informace. Rešením nebezpečné situace i pozice „mrtvý brouk“, třetí cesta, využívaná ve tmě = jen sluchem! – tedy i  v „informační tmě“, způsobené spoustou protichůdných informací v současnosti. Princip mrtvého boruka se v dějinách zvuku projevil v hodnotě TAJEMSTVÍ, utajováním klíčové informace. V obchodu jde o utajení nákupní ceny, v naší historii pak o skrytém vztahu mezi latinou a mattematikou.
Tajemství je schované ve lhaní. Lež je pro člověka ochráncem tajemství, umožňuje lidem předstírat, že jsou někým jiným, že jim lež pomůže dosáhnout cíl dřív a líp. Dnes podobné mimikry probíhají i formou „operací/příběhů/ pod falešnou vlajkou“.
 
Rozeznat vztahy v pěti dalších poschodí v téhle lodi slov nám umožní paměť a dva z pětice smyslů, naučíme se svým sluchem hledat ve svém i galaktickém vědomí hledat stopy, vedoucí k doložení PRAVDIVOSTI svých nebo cizích poznatků.
Zrak svou kapacitu už vyčerpal, věda svým nástrojem – pozorováním - umí vypěstovat krásné ovoce, ale často bez chuti, chuť je potvrzením krásy. A ve tmě – i v té informační - krása nefunguje, ale myšlení ano. Krásná slova bez činů, která je převedou do změn v hmotném prostředí, jsou jako to krásné ovoce – prostor je uloží „k ledu“ (do prázdnoty vesmírného vědomí, vychlazeného na 3 Kelviny). Kdo z vás si jméno učence Kel/vina takhle rozdělil a zamyslel se nad spojením ostrého zvířecího zubu s možností viny, kel symbolizuje násilí – a pocit viny = odplata za násilí se zkrátka dostaví, i když nevíme kdy a jak.
Smysly člověka fungují ve trojicích kde čich je společným jmenovatelem obou krajních. Informace přijímáme zrakem a sluchem a kontrolujeme  hmatem a chutí. Čich je uprostřed, varuje anebo pobídne. Čich představuje osu symetrie mezi dvojicí smyslů pro „vidění a slyšení informací“ a dvojicí smyslů pro „kontrolu pravdivosti informacíchutí a hmatem.
Čich ve funkci prostředníka - „stopaře pravdivosti“ - má v myšlení své zrcadlo – intuici, tušení.
 
LOGIKA je pomocníkem intuice, ale musí fungovat stejně jako smysly v těle – spojuje dvě (i více) podobnosti do směrování ke třetímu (nebo proti třetímu) = k cíli, kterým může být vznik celku z této trojice (dohoda tří lidí, národů, systémů) – anebo vznik nového prvku. To platí od samého začátku existence, kdy spojením pojmu „směr a rychlost“ vznikl prvotní POHYB, který známe v pojmu VĚDOMÍ. Na konci této vývojové řady je živá dvojice - žena s mužem vytvoří dítě.

Jiná „dvojice pojmů“ vedla na počátku naší existence k vytvoření prvotní síly = POHYBU. Platí, že bez pohybu nemůže cokoliv vzniknout, vznikání je třeba do vývojové řady vypustit až s existencí pohybu, podmíněného existencí rychlosti a směru.
Tato trojice (rychlost + směr = pohyb) je archetypálním základem pro existenci hmoty a života v procesu spojení dvou částí do celku (2=1) anebo opačně – rozdělením celku na dvě podobné části (1=2). Už zde je vidět, že matematika zkresluje zápis tohoto archetypu tří podstatných z pěti nezbytných prvků.
A protože pohyb vznikl a stále existuje v této nerozdělitelné trojici obecných pojmů, tak se budeme učit jinou fyziku, takovou, která „jen funguje“.
Ve svých dalších textech dokládám, proč je čeština klíčovým jazykem (poznávacím systémem) k formování nového paradigmatu.


Druhé (2) až šesté (6) patro sebeřízení pomocí paměti, smyslů a intuice nás na téhle „lodi slov“ zavede hluboko do minulosti prostřednictvím „čichu (intuice)“, opírané o pravdy, doložené událostmi v běžném životě.
Vrátíme se do doby, kdy úloha každé číslice byla a stále je poznanou výkladovou vrstvou, zohledňující následky působení přírodních sil, které se podílely na vzniku hmoty a člověka v souběžném formátu dvou protisměrných trojic (tři formy času + tři rozměry prostoru) se společným cílem ve formě PŘESAHU SKUTEČNOSTI. Můžeme „přesah“ z neznalosti všech parametrů nějaké události nazvat nahodilostí, mutací anebo osudem, platí ale tvrzení, že mutace jsou vývojovým prvkem, postaveným na chybě a snaze ji opravit – a tím rozšířit původní strukturu. Vrcholem takto postaveného vývoje je rodina, vztah dvou lidí k cíli, kterým je jejich dítě – „symbol přesahu času“.
Stejný proces probíhal i ve vývoji komunikace – mísením jazyků na rozhraní národů bylo možné vytvořit nový jazyk – příkladem je nejen slovenština, ale i každý odborný jazyk, který ke zkoumané oblasti potřeboval vytvořit odpovídající název a ze slovníku pak i vztahy a pravidla.

A. Existence pohybu je zodpovědná za náš vznik a vývoj. Zbývá vysvětlit, jak všechno, co existuje, ten jediný „archetyp trojice“ udělal. Jak přírodní síly a jejich následky vytvořily dvě opačné formy hmoty (hornina a krystal), jak z neživé přírody vznikla příroda cyklická, tedy živá, a jak si lidstvo vytvořilo nástroje pro sdílení poznatků (zvuky a posuňky), vysvětlit i proč došlo v rámci galaxie k oddělování vědomí od těla – a proč vznikly SYMBOLOVÉ POZNÁVACÍ SYSTÉMY člověka. Je přirozené, že neznám všechny odpovědi do této vývojové řady, nabízím jen dva nástroje, které potřebné odpovědi s vaší pomocí vygenerují („Abecedu lidštiny“ a projekt KARAODYN).
B. Existence stupňů sebeřízení automaticky generuje vznik dalších vrstev, hierarchie, které vytvořila příroda a později i lidé. Cesta rostlin ke zvířatům vede od plazících se kořenů stromu k existenci samostatných nohou prostřednictvím opakování chyb a nacházení oprav, které vedou k větší kvalitě POHYBU. Mžikový pohyb potřebných změn byl a je i dnes cílem existence.

 1. Tato sedmá (7) vrstva řízení naší společné lodi se opírá o NO-E/tiku poznávání souvislostí – o význam pojmu „plocha“, ta je rozhraním mezi myšlenkovou a měřitelnou skutečností, obě vedly k vývoji grafických (symbolových) POZNÁVACÍCH SYSTÉMŮ ČLOVĚKA = JAZYKŮ.
  Každá vrstva řízení má své milníky (křižovatky vývoje) i „mylníky“ (slepé cesty vývoje) v lidech, které známe pouze z jejich díla, nějak jimi zapsaného a nějak/jinak vykládaného pozdějšími generacemi. Například tvar úsečky (měkké velké „I“ je v kabale symbolem člověka, jednotky existence) – a rozvidlená „dvojúsečka“ (Y) má vždy hodnotu potenciálu ženy (oddělení plodu). Můj výklad symbolů „latinky“  je návratem k době, kdy tyto symboly vznikaly v Imhotepových chrámech Egypta. Příroda nám naděluje vlohy a defekty, mě dopřála pochopit Imhotepův „Informační balíček“, který jsem od přírody dostal v „zazipované“ formě – a jeho zkoumání mi vyplnilo posledních cca 25 let života. Výsledkem je důkaz o hodnotě češtiny pro blízkou přítomnost – jde o vyřešení filosofického paradoxu v teorému dvou vět Kurta Gödela.


Často nevíme, kdy a jaké mimikry pro nás příroda připravila pro svůj vývoj – a jaké nástroje máme my pro svou ochranu a náš vývoj. To, co pro budoucnost způsobují přehlédnuté detaily v běžném životě, to mění někdy nepatrně, jindy zásadně naší situaci. Následky přehlédnutí se obvykle objeví až později, kdy tyto detaily vytváří nejdřív chaos – a později rozhraní, křižovatku pro osobní, ale i pro světové dějiny.
Stejný průběh (vznik, vrchol, zánik) mají v přírodě i lidské poznávací a řídící systémy – matematika, etnické jazyky a hudba, která je svým způsobem propojuje. Jejich používání je závislé na vnitřní struktuře a provázanosti vědomostí s emocemi lidí.
Nový poznávací a řídící systém v dějinách lidstva začíná obvykle novým počítáním roků od nějaké významné události.
Pro tvrzení, že latina a matematika byla vytvořená z egyptské mutace velmi starého jazyka v Lemurii zatím nemám dostatek věrohodných dokladů – stejně jako je neměl ve své době Kopernik, Galileo a další. Přesto si dovolím nabídnout příběh, ve kterém Hus, Komenský – a kupodivu i já – máme nezanedbatelnou úlohu.

-------------------

Nástroje pro řízení globální populace rozděluje do šesti vrstev ruské video, zobrazující koncept KSB (Koncepce Společné Bezpečnosti) pro další etapu vývoje https://youtu.be/WEINJQ6wd0Q. Video je vztažené ke dnešní situaci, ale vytvořené je ze znalostí velmi staré koncepce vzájemné výměny přebytků za potřeby, z lemurijské řídící a výkladové struktury „stromu poznání“ a „květu života“.
Video je součástí komplexu DVTR (Dostatečně všeobecné teorie řízení), obě zpracovávají téma, jak se v „lodi poznávání souvislostí“ orientovat a jak poznat svou úlohu a své možnosti v řízení a užívání své tělesné formy.
Doporučuji vydržet před dalším čtením tohoto textu deset minut videa, pomůže nám vidět svět z virtuální pozice „ředitele zeměkoule“, sledujícího vývoj lidstva v rozpětí tisíců let, kdy se formovala koncepce řízení lidské společnosti v před atlantské době. Je také vhodné vědět, že koncepce „západu“ vychází ze silové struktury schématu „Sefer jecira“ = stromu poznání.
Na „Strom poznání“ a „květ života“ máme v genech zachovanou vzpomínku „ráje na Zemi“. Je na čase tuto vzpomínku převést do každodenního života všech lidí. Obnovením úlohy těchto schémat je koncepce KSB a DVTR (
http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/ ). Žijeme v období zásadních změn v řízení populace na planetě.

 
Nenápadná, ale klíčová úloha našeho státu propojuje dnešní západní a východní svět tím, jak nás střídavě obě velmoci vychovávaly. Fackování zleva i zprava kupodivu zajistilo, do jaké míry svou úlohu splníme. S drzostí sobě vlastní tuším, že úloha českého a slovenského národa, rozděleného dočasně „po/mlčkou“ vyplyne až z ohlasu tohoto textu v každém, kdo ještě nezapomněl uvažovat vlastním rozumem a vnímá neudržitelnost řízení našeho světa dluhovými penězi a mediální manipulací.
Pozn: Video používá ruské = obrácené číslování, proto je „přízemí pyramidy moci“ označené šestkou. V časové linii je ale tou první, nejstarší a okamžitou formou řízení, která postrádá vzdálenější cíl.

 
Platí, že čím vzdálenější „cíl doby“ si lidská společnost dovede formulovat, tím starší dějiny svého vývoje musí znát. Moje chápání vývoje vrstev řízení vychází z archetypu trojice, má s ruskou předlohou společnou základnu - souboj hmotných prostředků je tou první, na kvalitě myšlení nejníže stojící vrstvou. Ale celkové vztahy jsem uspořádal jinak.

 1. Přímé řízení vyvoláváním válek je pozůstatkem „zvířecí duše“ v lidech, kteří nás mají na starosti. Princip „boj nebo útěk“ je převedený do procesu „rozděl a panuj“. Válka slov místo zbraní je rozhraním zvířete a člověka v nás. To ale zdánlivě znamená, že ti, co ani slovy nebojují, že jsou více lidští. Je to spíš naopak, ti jsou v pozici „mrtvého brouka“ – a zároveň se dělí na dvě skupiny.
  První skupina lidí zavírá oči před „špínou světa“ protože si myslí (a je jim vštěpováno), že nemají sílu něco změnit – v téhle skupině žije mnoho lidí v přesvědčení, že realizaci jejich přání „zařídí“ jejich duchovní vůdce. Ti jsou zatím nepoužitelní, jsou variantou „položivého brouka“. sem patří většina pohodlných – anebo „duchovních“ lidí.
  A ti druhá, mnohem menší skupina nám vládne – tito lidé využívají pozici „mrtvého brouka“ tehdy, když se mají zodpovídat ze svých činů. Místo vysvětlení a přiznání chyb připraví zástupný problém, anebo realizují právní nebo fyzickou formu války. (ve videu jako priorita č. 3, řeší situaci novým příběhem, s cílem opakovat schéma řízení s novou generací lidí)
   
 2. Řízení přes prostředníka – lidský jazyk má svou nejstarší, biblickou podobu faráře/zpovědníka a „odpustků“. V převedení morálního dluhu na peněžní je třeba hledat kořen dnešního „řízení finančních toků“, který používá místo odpustků propracovaný úrokový systém …..a pomůcku pro urychlení doporučeného řešení – ÚPLATEK.  Nadvýroba je hmotným projevem zisku, zisk je projevem „principu přesahu“ v negativní=protisměrné podobě vzhledem ke tvaru a původnímu smyslu devítky.
  (ve videu je úloha ekonomiky a příběhů k její podpoře v popisu priority č. 4 a 3). Proměna církevního řízení na politické a peněžní nástroje je stále řízená číslicovou strukturou kabaly, datováním potřebných událostí pro udržení řízení. Skrývaným tajemstvím moci bylo a je, že přírodní síly jsou svou podstatou lidské, lidským vědomím a JAZYKEM jsou potřeby moci tvarované pro pracující část populace do informační anebo hmotné formy.)

 

 1. Ovládání řízení „přes zrcadlo“ vědomí je historickou zkušeností lidstva, spojuje nástroje prvního a druhého bodu „archetypu řízení“. Následkem zrcadlení informace ve vědomí je existence pojmu PLOCHA. Plocha nemá hmotnost, není materiálem (např. obraz na vodní hladině), plocha slouží často ke zmatení myšlení – stejně jako zrcadlo „mění“ levou ruku za pravou. Skutečnost v zrcadle neexistuje, ale je inspirací pro změnu toho, kdo (nebo co) stojí před ním, případně za ním, kdo řídí „průhlednost“ zrcadla.
  Obecně platí, že materiál nosiče nesouvisí s hodnotou jím zobrazené informace. Vztah podoby a skutečnosti stál na počátku řízení lidí pomocí výkladu zapsaných symbolů. Užívání symbolů pro výklad skutečnosti pak vedlo k vytváření databáze opakovaných jevů vztažených k potřebám člověka – ASTROLOGIE, která je matkový výkladových jazyků. Pozdější vznik umělých jazyků (matematiky a latiny) vedl k nutnosti najít pravidla pro používání dalším nových = odborných jazyků. To se nepodařilo, ale vývoj užitím stejných pravidel (logiky) vedl k nacházení dalších významů pro to které slovo. Úkolem nedávné minulosti a současnosti je přejít od integrace oborů k integraci slovníků – což předpokládá znalost hodnoty všech prvků, ze kterých slovníky vytváříme.
  Vycvičení lidí k navazování asociací k umělým jazykům vede k „odborným“ znalostem – ale i ke zkreslení celku, popisovaného „galaktickým“ umělým jazykem - matematikou.
  Proces vytváření osobních a skupinových asociací jsme nazvali vzděláváním.  Vývojem „řady číslic“ lidstvo vytvořilo pyramidovou strukturu řízení. To v minulosti vedlo ke stavu, že několik vládnoucích rodin na Zemi rozdělilo hodnotu informací do vrstev lidí tak, aby ta nejnižší a největší množina lidí měla jen tolik informací, aby nepoznala skutečné CÍLE A NÁSTROJE ŘÍZENÍ nejvyšší vrstvy vládců. Hodnotu hmoty nás naučili vnímat za nejvyšší, ale hodnotu emocí, uloženou v každém „prvku vědomí“ (=písmenu) – tu si „vrchnost“ nechala jen pro sebe.
  Toto řízení populace, postavené na ovládání lidí strachem z nebezpečí, se v současnosti mění na proces přímé vzájemné výměny přebytků za potřeby.
   

 
PROČ NEZNÁME ČÍSELNOU (silovou?) HODNOTU EMOCE, ULOŽENÉ V KAŽDÉM PÍSMENU KAŽDÉHO SLOVA? Jan Hus si jako první všiml, že některá písmena „latinky“ vyzařují emoční neklid (podobně jako některá hudba) a označil je varovným „nabodeníčkem“.
Budování množiny vrstev ve struktuře „řízení světa“ je odvozené z velikosti rozdílu mezi nenápadností a vnitřním nábojem zamlčované informace.
Pozn: Aby počet nižších řídících vrstev nepřekročil soudržnost systému, tak vláda udržuje hladinu podřízených vrstev tzv. „nepřímou genocidou“ – debilizací populace prostřednictvím opakování nepodstatných informací (zábavy) v mediích, nabízení drog, sexu a alkoholu.
(ve videu priorita č. 5, její platnost trvá, souvisí se schopností lidí hledat či nehledat úlohu své existence. Video tuto vrstvu popisuje prioritou č. 3, která probíhá v nacházení nesrovnalostí mezi nalezenými artefakty a přijatým výkladem dějin. V současnosti (přelom tisíciletí) probíhá i priorita vládnutí č. 2, která sahá velmi hluboko do našich dějin. Jde o znalost skutečných dějin, rozdílných od napsané „historie“. Původní příběh „učení křestu“ a KABALA se po odložení duchovního balastu projeví jako skutečný tvořivý nástroj pro proměnu fyzického světa, učení bylo dlouhodobě zneužívané církvemi a politikou lidí, kteří znali a znají praktickou hodnotu sedmé vrstvy poznání –  ZVUKU hudby a slov.
Hudba je „součtovým“ nástrojem hodnot poznání. Matematika hodnotu číslic převádí na tempo a rytmy. Emoční/silový/pohybový/ náboj v etnických jazycích převádí hudba na tóny a souzvuky – do harmonie skladby či písně. Tato z jazyků převedená „síla K pohybu“  vede k jejímu vyjádření pohybem těla – k tanci.

 

Matematika + jazykové a emoční prostředí angličtiny se stalo nástrojem pro vytvoření globální komunikační technologie – internetu.

 

Proces růstu příroda vyjadřuje osmi číslicemi, devítka vyjadřuje návrat k základně její „ocásek“ směřuje dolů k šestce, šestka směřuje vzhůru, je symbolem člověka v atomovém čísle prvku uhlíku. Princip trvalého růstu „naplňováním nuly řadou předchozích stupňů“ + použitím devítky v protisměru k přírodnímu cyklu překročil jazyk matematiky svou pozitivní úlohu. Každá lidská činnost má svou růstovou, trvající a zánikovou etapu, proto i lidské systémy (sebe)řízení nezbytně tyto tři etapy obsahují.
K nové formě řízení se blížíme, představuje ji nalezení a pochopení SYMETRIE v osmi vývojových a poznávacích vrstvách, zobecněných číslicemi 1 – 8.
(viz
http://nejsmeovce.eu/symetrie-oktavy-dimenzi/) .
Bible v minulosti i dnes představuje silovou složku řízení pro nejnižší vrstvy populace. Řídící složkou byla církev, jejími „loutkáři“ byli znalci řízení psychických sil – magie a kabala byla a je stálou součástí „stromu poznání“, známého z židovské a starší historie.
Pozn: Základní axiom matematiky (součet jednotek) spolu s vývojem pravidel pro matematiku je řídící strukturou v současnosti, ale vytvořenou z hebrejštiny. V hebrejštině je také nutné hledat nový výkladový jazyk pro matematiku. Byla jím latina - zcela nová forma symbolů z „úseček a obloučků“ – symbolů zobrazujících směry a rotaci.  
Pozn: Všichni víme, že matematika by bez výkladu svých pravidel v každém etnickém jazyce nemohla existovat.
Do pravidel pro latinu a matematiku egyptští kněží (v Horových-Imhotepových chrámech) spotřebovali všechnu svou emoční (citlivostní) energii. Proto latina emoční = silovou = výkonovou složku v zápisu zřejmě neměla, ta původní zůstala v hebrejštině – a v národě židů, kterému byla hebrejština jazykem mateřským. Pro nás je sladkým „tajemstvím“, že díky Janu Husovi „se“ používáním latiny v jazykovém prostředí Evropy vygenerovaly emoční doplňky k písmenům (interpunkce) a díky dalším potomkům se čeština dostala až na vrchol poznávacích systémů. Ale nepředbíhejme.

 

Tři vrstvy řízení byly a jsou základnou pro řízení cyklických systémů v končící současné etapě.
Symetrie v podobě vrcholu cyklů (oktáv) produkuje „přesah“(9), vyměnitelný za „potřebu“(7), nezbytnou pro udržení systému na vrcholu jeho možností. Nenaplnění potřeby vede k zániku. Dynamika řízení vychází z databází zdrojů (materiálů a dovedností), propojení zajišťují vyhledávací osobní i skupinové systémy pro jednotlivé oblasti.
Internet pro takový „toroidní systém řízení“ umožňuje prolínání objemů i vrstev řízení v generování vazeb v proměnách potřeb i přebytků na otevřené databázové „ploše“ obrazovek. Princip zisku ztratí smysl po odstranění mezičlánků díky přímému kontaktu množiny nabídek k jedné poptávce – a množiny poptávek k jedné nabídce.

……………………………….

Filosofie, dějiny a budoucnost systémů řízení ve vrstvách populace

Růst, vrchol a zánik (= 3) hmotných struktur končí i vzniká v bezčasovém prostoru informačních polí, která obsahují veškeré vykonané (a do „teploty prostoru 3K“) uložené formy pohybu – od vzniku naší galaxie. Vrstvy řízení vycházejí z forem pohybové síly v prostoru, z trojice rozměrů hmoty a trojice forem času, těchto sedm prvků známe i ve vžitém počtu barev duhy a v sedmi tónech hudební stupnice, potřebných k dosažení oktávy – osmého prvku, opakovatelného v dalších oktávách/dvojnásobcích/. Osm stupňů poznání bylo také předlohou k vytvoření pravidel pro matematiku.
Máme schopnost (1) vnímat minulost v přítomnosti (2) a z této dvojice projektovat budoucnost (3)= řídit sebe ve svém prostředí. Tato trojice nehmotné „síly času“ má i své „zrcadlo“- trojici rozměrů hmoty, ty jsou podmínkou i projevem zrání času do tvarů a vlastností hmoty. Obě tyto trojice jsou archetypální základnou pro vytváření složitějších struktur hmoty – binárních a cyklických, vytvořených vždy přenesením pohybu - archetypem vztahu dvojice ke třetímu, popř. ke vzniku třetího prvku.
Možnost volby jedné ze dvou možností je nástroj, podmíněný mírou SEBE/ŘÍZENÍ V DANÉM PROSTŘEDÍ. Vývoj sebeorganizace ve vrstvách přírody vygeneroval nejvyšší formu sebeřízení u člověka. Lidská komunita ve svých vývojových etapách došla k počtu 3+3+2 (zdroje a nástroj), které známe ve stupnici 1 – 8 vrstev poznání, obohacených v symbolovém jazyce matematiky devítkou, symbolem pro přesah a nulou.
Nula propojuje matematiku s etnickými jazyky, volba „nuly“ - nebo písmene „O“ souvisí s překlopením nebo PROPOJENÍM poznávacího systému do odpovídající řady asociací ve vědomí“. Asociační zázemí hebrejštiny k matematice je proto vysvětlením množství objevů, za které vděčíme židovskému etniku.

V dějinách bylo použitých celkem sedm vrstev řízení už od samého nastavení „biblického příběhu“ = dějin křesťanství. Žijeme v době, kdy vrstvy řízení (priority), popsané ve videu, nenaplnily očekávání lidí.

Nejvzdálenějším a trvalým cílem vývoje je vždy výchova dětí (ve videu o vrstvách řízení priorita č. 1, nejvyšší, trvalá), to je samozřejmě dlouhodobý a nejlepší cíl. Otázkou bez úplné odpovědi je ale priorita sedmé vrstvy řízení – úloha nástroje, který lidstvo k dosažení tohoto cíle používalo a stále používá – etnickým JAZYKEM ovládáme všechny vývojové vrstvy od doby, kdy galaktická forma lidského páru poznala to, co naše populace poznává teprve v současnosti - skutečné možnosti vztahu muže a ženy, propojeného hloubkou vzájemné lásky. V současnosti prožíváme dokončování dlouhodobého programu pro řízení lidstva, nastaveného leto/počtem, navázaným na předchozí vývojové etapy.

Pro obnovu vlastností a schopností lidského páru byl v naší sluneční soustavě vytvořený „Program pro obnovu“, který známe v názvu MATRIX. Byl vytvořený v době, o které máme zprávy pouze od lidí, schopných oddělit své vědomí z těla a navštěvovat v informačních polích paměťové záznamy o vývoji pohybových sil v galaxii.
Náš „Matrix“ je také produktem „sebeorganizace sil v prostoru“, je vygenerovaný podobně jako tento text – navazováním paměťových vjemů do postupných kroků – do programu, plánu pro obnovu „galaktického člověka“ z takové vrstvy sebeřízení v přírodě, která umožní pozdější rozšiřování schopností „opočlověka“ při souběžném hledání vyvážených vztahů mezi ženskou a mužskou povahou.

V rozměru galaxie je naše sluneční soustava laboratoří pro genetickou manipulaci z vrstvy primátů, s růstem opičích mozků v nich okolní příroda vytvářela nové oblasti řízení - stejně jako my na bázi křemíku budujeme přístup do databází informačních polí prostoru opačně, zmenšováním velikosti čipů při současném zvětšování přístupu do informačních polí, vyučujeme krystal hmoty elektřinou a svým úsilím.
Většinová populace nechápe „výukovou hodnotu slunečního svitu“ v takto vzdáleném vývojovém prostředí. K jeho doložení ale přispívá mnoho mých poznatků, překladem vědecké terminologie a duchovního slovníku „do lidštiny“ dostává nejen „elektromagnetizmus“ jiné šuplíky. S výsměchem odborníků z obou zavedených poznávacích oblastí počítám, výsměch bývá znakem chybějících argumentů.


Matrix je program, přístupný pro nás ve škále zvuků, vydávaných (v řadě Hertzů, ale  i „herců“). Matrix je jazykem přírodních sil a prvků hmoty. Příroda po určité době opakovaných pohybů (=zrání) vygeneruje nástroje pro řízení vrstev s menší HODNOTOU SEBEŘÍZENÍ. Základním nástrojem je vznik chyby + dvě možnosti jak chybu opravit . Tento nehmotný=myšlenkový „archetyp vztahů v trojici“ bezezbytku naplňuje soudobou tezi základny = VĚDOMÍ. Museli jsme dozrát k pojmům „rychlost“ a „směr“, abychom ve svém vědomí formulovali nástroj pro galaktické vědomí – nehmotné podmínky k existenci nehmotného pohybu. V rámci relativity pak můžeme pohyb vložit do pojmu „NIC“ anebo „VŠE“. Z praxe víme, že pro obě varianty existují příklady, takže jde jen o vytvoření jiného příběhu o naší existenci, postupným růstem funguje příroda, proto i příběh o nehmotném světě by měl růst postupně z „ničeho“ do „všeho“.
 
Volba jedné možnosti z dvojice (=rovnice) je volitelná, ale následek té volby je reálný.  pokud teorie potvrzuje shodu v myšlenkovém i ve hmotném prostředí. Růst složitosti prostředí a přechod vnějšího řízení na vnitřní je daný únavou (1) z opakování, vznikem chyby (1) a dvěma (2) typy oprav chyb (ad vzor 1+1=2). Uvedení do původního stavu vede k opakování chyby, a množina opakovaných chyb vede k nezbytnosti vložit nový prvek do stávající struktury, vygenerovaný dříve chybou jako odpad. Proměna „odpadu“ v „nápad“ vede k rozšíření působnosti takové struktury. Tímto procesem se z „NICu“ vytvořilo „VŠE“ včetně člověka a jeho vnitřního zrcadla = myšlení.
Pět + jedno skupenství vody spolu se škálou frekvencí, kam patří vrstva zvuku i vrstva světla, vytvářejí jen dva směry řízení. Z vnějšího do vnitřního prostředí  anebo z vnitřního do vnějšího prostředí. V člověku se tyto směry vyvinuly do dvou pulzních okruhů – z vnějšího do vnitřního přijímáme vvzduch, krevní oběh při porušení obalu směřuje zevnitř ven.
Klíčovou úlohu při vzniku života má ROZHRANÍ dvou teplotních prostředí vody a pozěji trvalá snaha všech organizmů o zlepšení kvality svého pohybu v okolním prostoru.

Pozn: páru na rozdíl od vlhkosti musíme uzavřít do hustšího prostředí (uzavřené nádoby), teploty páry a vlhkosti určí, z jakého materiálu musí být „rozhraní teplot“ (tvar a plocha nádoby).Ve směru k řidšímu prostředí se vlhkost mění v led „samospádem ke slunci“ v určité vzdálenosti od Země.
Podobně např. sílu větru řídí rotace Země a přítomnost nebo nepřítomnost slunečního svitu, formy vlhkosti zpracovávají informace ze slunce do oblačnosti a síly větru, ten mění prvky v prostředí, láme stébla. Množství opakování „zlomeného stébla“ naučí rostlinu vytvořit zpevňující membránu, „kolínko uprostřed“ stébla. Kolínko rozděluje délku stébla pro přijímání silnějšího větru.
Obdobně prasklá větvička od většího zvířete vede ta menší zvířata k vytváření „varovných zvuků“ – k jazykům zvířat.  Ze „signálníku“ a „citoslovníku“ zvířecích jazyků pak vznikal i jazyk lidský.
Zrychlený vývoj člověka v naší sluneční soustavě umožnily „plánované výukové membrány“ v chybějících přechodech rostlin ke zvířatům a zvířat k člověku. Jazyk lidí vedl k zapisování opakovaných událostí, od obrázků k symbolům, zohledňujícím OBJEM DOSTUPNÉ PAMĚTI.
Každý symbol zobrazuje cestu, která jej vytvořila. Jazykem, který se v takto formované přírodě projevil jako nejvhodnější pro celou planetu v době jejího největšího rozkvětu (genom „ráje“) byl zřejmě jazyk, užívaný v předchozí civilizaci „země MU“- Lemurie“ i v době, kdy pozdější atlantská civilizace zničila sama sebe  (v boji o vodu s populací Marsu?). A po informačním klidu cca 6000 let „se“ objevily tři mutace tohoto jazyka – hebrejština, arabština a bukvica.
 V mém pojetí dějin galaxie zřejmě probíhal projekt MATRIX (program pro sluneční soustavu) souběžně na Marsu i na Zemi, ale na Marsu zřejmě v silovější formě. Procesem zrání obě civilizace došly k pochopení galaktického „jazyka vědomí“ užívaného i dnes pro telepatickou komunikaci. Jazykem vědomí rozumím objem VZÁJEMNĚ PROPOJENÝCH asociací, předávaných v nezvučné formě skrze podvědomí anebo rezonančně, v jiných frekvencích vědomí. Hebrejština a zachované mutace převádějí telepatii (jazyk vědomí) do symbolů latinky proto, aby bylo možné v nastávající etapě vytvořit lépe vyváženou dynamiku pohybů a procesů mezi informací a její hmotnou hodnotou.

------------------

Zkusme si představit jinou verzi dějin, datovaných naším letopočtem, verzí postavenou na rozšíření rozpínavé biblické doktríny řízení „mořskou cestou“, která vedla nejdříve do dnešního Řecka, a ne do Evropy, jak nás vyučili. Původní populace v „Řecku“ propojila latinu, bukvici a vrstvy poznání s tamní asijskou (á/rijskou…rajskou?) přeživší populací  lemurijské civilizace, která ve slovanské oblasti Asie používala pro zápis svých dějin symboly, podobné hebrejštině. Potíže pro zastánce biblického příběhu jsou ještě v tom, jak vysvětlit, že kalendář slovanské populace začínal o 5508 let dřív než kalendář náš, dnes světový, nastavovaný mnohem později církví římsko katolickou.

Příběhy o atlantské formě řízení společnosti „bohů a lidí“ známe z řeckých bájí.  Vztahy tehdejších „bohů“ kopírovaly zřejmě už úpadek tohoto systému v Atlantidě. Z této pyramidové formy řízení lidské společnosti pak v mojí verzi dějin vychází hierarchie řízení biblického, zúženého na polaritu „zástupce boha“ pro řízení ostatní populace (pastýře a oveček).
 
Představy o dřívějších civilizacích máme až z nedávné doby, kdy transpersonální psychologie umožňuje chápat a vysvětlit možnosti lidské psychiky v procesu opuštění vědomí člověka z těla. Vstupem osobního vědomí do bezčasových informačních polí v prostoru můžeme zkoumat události, jejichž teplotní (3Kelviny) a vibrační potenciál (EM frekvence v atomech prvků) zůstává v prostoru trvale. Dokonce v časové vzdálenosti, týkající se vzniku hmoty a této galaxie. ……bum….
Platí totiž, že nejen lednička uchovává potraviny trvale hlubokým zmražením. Informace jsou zmrazenou potravou pro myšlení, uloženou v teplotě vesmíru, proto si dovolím tvrdit, že po cca 25 letech zkoumání naší historie jsem pochopil a popsal zcela jiné dějinné a fyzikální souvislosti, které v nezbytnosti jejich přijetí umožní velký skok v našem vývoji
Do jaké míry se potvrdí, že výsadek neposlušných obyvatel Marsu byl základem Atlantské civilizace, která (díky kvalitě svého jazyka ovládla tehdejší celoplanetární populaci „země MU“ (Lemurie?) – na to si musíme počkat. Zánik Atlantské civilizace je datovaný „potopou světa“, poslední výzkumy pro následné období zvažují možnost proběhlé „paprskové“ (atomové) války, nezohledňují „přídavek vody“ ke zmizení vody z Marsu.

Oficiální verze našich dějin začíná v indoevropské společnosti, biblický příběh a jeho mocichtivá úprava v Římě. Utajování původního „učení křestu“, vytvořeného v Egyptských chrámech stále trvá. Nástup latiny s matematikou v příběhu o stavbě Babylonské „věže poznání“ můžeme s úspěchem srovnat s nastavením globálních pravidel řízení v projektu pro Evropskou unii.
Církev musela svůj příběh upravovat kvůli novým poznatkům o hmotném světě – a neudržitelnost církevního, ale i vědeckého dogmatu si v nedávné minulosti vynutila vznik „vnitřního náboženství“ (New Age), vycházejícího ze zneužití možností transpersonální psychologie k opětnému, ale „vnitřnímu“ řízení jednotlivců a skupin vytvářením „vhodných“ asociačních vazeb „chanellingu“ s osobním vědomím a podvědomím.

Jiný příběh dějin o expanzi a úpravách „učení křestu“ vychází věcně ze zápisové formy tří jazyků, navazujících na jazykové prostředí Atlantidy a předchozích civilizací. Hebrejštinu s arabštinou propojuje jiné zobrazování času – prodlužováním horní linky v symbolech hebrejštiny - anebo dolní linky v arabštině.
Třetí, důsledně zakrývaná mutace starověké formy hebrejštiny se týká ruské části Asie. „Tabulka 49 bukev“ a jazyk tohoto etnika je složitější a přesnější než obě zmíněné mutace, v symbolech rozeznává tři myšlené linie, oddělující výkladové vrstvy pro vzdělanější a méně vzdělanou populaci. Zde také můžeme hledat odlišnost velkých a malých písmen. Tabulka bukev nahrazuje grafickou podobu původního „květu života“ (z oblouků) přesným tvarem symbolů. Tvar symbolu je tak velmi zhuštěným „součtem“ pohybů, potřebných k vysvětlení nějakého procesu či jevu. Tvary „bukev“ zřejmě doplňují úlohu číslic, vytvořených podobně z řídící funkce „stromu poznání“. Každý bod v linii (tvaru) symbolu je paměťovým záznamem dlouhého vývoje zvukového jazyka až k hebrejštině a později latině. Arabské národy si vytvářely své písmo podle zachovaných genetických vědomostí přeživších skupin.

Vztah vnitřních asociačních vazeb mezi egyptskou a ruskou mutací atlantské kultury nám pak umožňuje formulovat dějiny biblického příběhu touto mořskou cestou do Řecka,  ale i jiné „dějiny spolupráce“, zachované v genetice slovanských národů.
O propojení „bukev“ s mentálním prostředím atlantské a egyptské formy řízení novým jazykem – latinou – se postaral Metoděj s Konstantinem, propojili vědomě i svým podvědomím dějiny jazyků, které na Zemi fungovaly v předchozích civilizacích. Výsledkem bylo odebrání některých „duchovních“ symbolů z tabulky bukev a vstup chazarského etnika (znajícího význam vyjmutých symbolů) do novodobých dějin, postavených na ovládání světa „ze Sionu“, které se později zasadilo o vznik státu IzRaEl. Využití odebraných symbolů v negativním módu tak vedlo k dnešnímu emočně polarizovanému stavu lidí ve světě.
 
(Pozn: v názvu takto zapsaném „IzRAel“je zakódován i cíl – ovládnutí lidstva „jedničkou“ /svislicí/, uzavírající „boha RA“ do klece z energie slov. Shoda tvaru mezi velkým a jiným malým písmenem (na začátku a na konci názvu izrael je principem „zasvěcování“, kde klíčem pro výklad je SYMETRIE v počtu znaků daného slova – a znalost čtení „kmitáním mysli“. (
http://nejsmeovce.eu/abeceda-lidstiny-2017/ .
 Znalost energetického náboje, směrujícího mysl člověka při chápání symbolů/slov/ je klíčovým tajemstvím vládnutí. Příroda generuje každý jazyk používáním do nové formy např. odborných jazyků“, které posunují význam slova užitím jiných souvislostí. Na jiném významu určitých slov je pak postavený příběh pro ovládání méně vzdělané populace. Teprve znalost významu každého použitého symbolu umožňuje poznat postupně dějiny i cíle dané vývojové etapy. Postupoval jsem podobně jako Cyril (Konstantin) s Metodějem - v osobním vědomí, ale i na Googlu lze najít a propojit velmi staré události. Tím způsobem jsem se dostal až k pochopení vzniku hmoty myšlením, k procesu, platném nejméně v prostoru galaxie Mléčné dráhy.
Edgar Cayce ukázal, že vývojové trendy lze částečně odhadnout. Čím starší dějiny poznáme, tím snáze můžeme odhadnout možnosti vývoje. Velkou pomocí mi byla inspirace a pomoc Ireny Tissy Sittové, která spolu s dalšími lidmi z internetu i různých setkání podpořila a prohloubila moje poznatky – a často pomáhala mojí velmi chatrné paměti.

Souběžně se vždy šířily dvě verze křesťanství, cestu pokory a milosrdenství pro poddané vyvažovala verze pro církevní vrchnost – získávat stále větší bohatství, představované obsazením dalšího území v prostředí dalších etnických jazyků. Nástrojem rozšiřování působnosti bylo vždy obchodování. V Evropském prostředí se užíváním latiny a počtů dobově projevila kvalita francouzštiny a angličtiny – ve využívání svých kolonií.
S vývojem matematiky se rozvíjel i svět technologií, postavených na zpracování hmoty. Optická čočka pomohla k nahrazení astrologie astro/nomií.
Pozn: Zde si neodpustím jednu pomůcku k chápání: jakmile slovo končí „…nomie“, tak obsah dané oblasti či vědy obchází její jádro. Pojmenovává jen její povrch, určený těm, kdo neznají skutečnou, fungující fyziku, schovanou pod slovem KABALA. Poznatek, že fyzikální síly v přírodě kdysi, velmi dávno – podléhaly řízení a nápadům člověka – takový poznatek byl vždy pro (sebe)řízení vývoje lidstva předčasný, je nebezpečný i pro většinu současné populace.
Zde je třeba zvažovat, do jaké míry jsou vrstvy našeho vývoje řízené z vnitřního (osobního) anebo vnějšího prostředí. Odpovědí je práce Nassima Harameina, jeho i mé tvrzení o komplexní SEBEORGANIZACI trvale propojených hmotných a psychických=přírodních sil. Samospádem síly, uložené v utajení klíčové informace, vzniklo pyramidové řízení světa – od atlantské formy přes diktát křesťanství. Odpustky za hříchy jsou formou dluhu jedinému bohovi -  odpustky vedly k vytvoření dluhové struktury peněz a úroků. Rozpad peněžní struktury začal v roce 2008, od té doby pokračuje i  rozpad této vývojové etapy. Souběžně s rozpadem jedné struktury se tvaruje etapa fraktálního nezávislého řízení výměny přebytků za potřeby, které bylo a je podmíněné rozvojem internetu. Souběžnost obou procesů dokládá právě zákon akceREakce.
(jde o přirozené řešení problému slepice a vejce – v každém okamžiku vždy existuje poměr mezi vývojem vajíčka ve slepici ke stárnutí slepice, vypuštěním množiny vajec – protože opakování je motorem vývoje – dojde k vyčerpání kapacity slepice, ale cyklus vejce/slepice pokračuje).

 

Peníze a angličtina ovládají tento svět. Potomci biblického systému řízení si sami urychlili zánik, tím, že do Evropy pozvali obyvatele bývalých kolonií. Předpokládají, že smísením populace přestaví vyčerpanou morální i vitální energii Evropanů a během několika generací vytvoří cílovou formu poslušné pracovní síly. Je tedy vhodné se podívat na chyby, kterých se v řízení světa dopustila chazarská mocichtivá větev židovstva, která přizpůsobila „učení křestu“ své touze řídit svět na věky věků:
 

Latina a matematika formovala naší civilizaci prostřednictvím těch, kdo znali, používali a generačně/geneticky předávali potomkům asociační vztahy zdrojové hebrejštiny, využité při vytváření pravidel obou jazyků. Zde je třeba hledat původ většiny objevů vzešlých ze židovského etnika.
Nápad je výsledkem propojení velmi starých stále funkčních asociačních vazeb. Bohužel většina pozemské populace neví, jak probíhal vývoj hmoty a života v galaxii. Je třeba si uvědomit, že jsme zrychleným opakováním tohoto procesu, naší existenci si vynutily degenerativní procesy ve vyspělých lidských civilizacích. V rámci změn, kterými procházíme, by měla vzniknout příležitost toto tvrzení vysvětlit.

 
Postup „od nápadu k realizaci“ je podmíněný zralostí doby a nástupem globálního komunikačního prostředí. Obě podmínky jsou splněné, angličtina jako obchodní a vyjednávací jazyk spolu s počítačovým zpracováním bankovnictví prostupuje hladinami vzdělanosti populace. Přesto systém stávajícího řízení vykazuje materiální i emoční nesoulad, projevovaný ve stále sílící formě.

 1. První zdánlivou(?!) chybou v dějinách řízení světa prostřednictvím jazyků byly úpravy „učení křestu“ na formu řízení „biblickým příběhem“, ten rozděluje úlohy mezi vládce a poddané. Původní Imhotepova koncepce „učení křestu“ obsahovala původní „ideu obnovy“ = projekt MATRIXu, odvozený z Lemurijské civilizace. Vstupem chazarského etnika (z „Ruska“) do projektu (vysvětlitelného jen „mořskou cestou“) bylo toto učení upravené pro řízení světa silovou formou - římskokatolickou církví. Příběh Ježíše je v mojí verzi dějin „ruskou“ delegací, která varovala římské vládce před utajováním skutečných schopností člověka – příkladů je v bibli několik. Přesto je biblická forma řízení stále v pozadí politických a ekonomických procesů doplňovaná „magickými rituály“, vybraných skupin v negativní i pozitivní snaze ovlivnit vývoj. Papež František symbolizuje nefunkčnost vnějšího církevního řízení předáním moci nadnárodním ekonomickým strukturám. Do jaké míry se uplatní vnitřní forma náboženství („New Age“), to už záleží na lidech, kteří se s ním setkali (chanelling a jeho vykladači).
  Zdánlivost chyby (úpravy učení křestu) chazarskou původně nežidovskou=ruskou populací vnímám jako „kontrolní okruh“ projektu MATRIX, uplatněném v této sluneční soustavě.  Etapu, plánovanou na cca 2000 let jsme ukončili se čtyřletým zpožděním v roce 2016 místo konce roku 2012. Jde už o druhou, vynucenou opravu původního projektu kabaly pro „dvojku a tři nuly (3 rozměry existence)“ datované novým počítáním roků. Obavy z fungování počítačů na přelomu tisíciletí měly zřejmě ještě skrytou vrstvu v úloze urychlovače v CERNu (ve snaze upravit Schumannovu frekvenci Země, zrušit některé formy meziplanetární komunikace v galaxii)
  Časový prostor cca 2500 let stačil k vygenerování nového spojitého jazyka z dvojice (latina + matematika) do jazyka počítačů, který je vnitřně – asociacemi tvůrců propojený s angličtinou, jazykem, který projevil největší kvalitu v rozšiřování „obchodu“ – ve výměně materiálu a informací. Jde o opačný proces, kterým byla z hebrejštiny vytvořená matematika a latina. Zákon akceREakce tak potvrdil výchozí ideu, nastavit technický nástroj pro řízení maeriálu a lidí. Jejich emoční potenciál (rovnováhu) pak mělo řídit „vnitřní náboženství“. Mocní splnili cíl této kontrolní etapy tak, aby sami moli řídit populaci skrze „tlumočníky NewAge“. To ale nebylo cílem původní myšlenky „obnovy galaktického lidského páru“. Tím bylo nalezení jazyka, srovnatelného s kvalitami původní lemuriánské hebrejštiny.
  To se v tecnickém prostředí „angličtiny v počítačích“ podařilo pouze částečně – vytvořením neutrálního zobrazovacího prostředí pro vstupy do databáze paměti galaxie a pro komunikaci s mimozemskými civilizacemi. Výběrem Einsteina dobovými „vládci za oponou“ si tito lidé svým způsobem podřezali větev své moci. Princip relativity jim sice dočasně umožnil řídit svůj technologický náskok (viz utajená spolupráce s MZ civilizacemi více než 70 let) a teoriemi o „Velkém třesku“ a relativitě všeho vytvořit informační propast „pastýřů k ovečkám“. Tentýž princip relativity ale umožnil vnímavým scénáristům nabídnout seriály z dějin téhle galaxie. Sci-fi oblast není nic jiného než našimi možnostmi zobrazená historie obyvatel galaxie, lidská intuice (fantazie) je vstupem do paměti galaxie.

 

 1. Druhou možnou chybou „vládců Země“ je spotřebování emoční = silové hodnoty hebrejských symbolů při vytváření písmen latinky v egyptských chrámech. Jde o asociace = (silové vztahy) latiny a matematiky k hebrejštině, dochované v genomu potomků „pobytu na poušti“.
  Historie „zmatení jazyků“ v Babylonu neodpovídá skutečnosti, nastavení latiny a desítkové soustavy bylo „úředním aktem“. Opakováním stejného procesu vznikla Evropská Unie, nastavením pravidel a globální tlak angličtiny s „jazykem strojů“ vede společnost na slepé rameno této kontrolní etapy.
  Nastavení latiny a matematiky se stalo jednotným komunikačním nástrojem. Nepřímým dokladem je uložení silové hodnoty emocí do popisu těla a vědomí člověka, zachované dodnes i v popisu přírody a hmoty. Z latinského názvosloví vede asociační = emoční síla k hebrejštině. V „hebrejském“ pochopení (překladu) latinských názvů je také třeba hledat kořeny „magie“ – ovládání těla a hmoty silou lidského vědomí.

  KABALA je manuálem pro zpracovávání sil, které nazýváme přírodními. Setrvačnost hmoty anebo setrvačnost lidského myšlení má společné kořeny v existenci obecných fyzikálních pojmů (směr, rychlost, tlak..) a v pochopení řady podmínek, vztahů a následků, které vedly k existenci hmoty a cyklických (živých) struktur – a k ovládání těchto vztahů a struktur bytostmi s nejvyšší mírou sebeorganizace = lidskými civilizacemi na nejvyšším vývojovém stupni.
   
  Není bez zajímavosti, že první, kdo si všiml nárůstu emoční hodnoty latinských slov byl Jan z Husince, na jeho varovných „nabodeníčkách“ později vyrostla řada emočních doplňků k písmenům latinky – inter/punkce. Vedle dalších doplňků emoční hodnoty symbolů latinky také rostla hodnota jazyka, nejvhodnějšího pro obchodování s informacemi o zboží. Pro zjištění hodnoty pravdivosti získaných informací se nejlepším jazykem se tak nestala angličtina, ale tím, že dovede nahradit (zahustit/sečíst v podvědomí) jedním zvukem až čtyři zvuky původních písmen latinky, tím ze sebe vytvořila „společný jmenovatel“, nejvhodnější jazyk pro chápání více „křižovatek myšlení“ najednou v asociativních procesech lidské komunikace. Angličtina se měla stát řidičem emocí skrze hypnózu a chanelling.  Postupně by tak naplnili potřeby degenerativních mimozemských skupin.
  Konečným cílem těchto MZ skupin navázaných na „vládu za oponou“ byla a je realizace „věčného vládnutí“ silou počítačových technologií, navázaných na jazyk obchodu – na angličtinu. Něco podobného známe ze seriálu Star Trek v existenci a konci „Sedmé z Devíti“.
  to, že mohu napsat a zveřejnit tento text, ale znamená, že v programu MATRIXU byl už od samého počátku „vi/rus“, kontrolní prvek sebeřízení sil v prostoru, který si v dějinách téhle etapy vytvářel své „nosiče informací“ – lidi a jejich jména.
  Angličtina má ale omezený emoční potenciál v zápisové formě, protože pracuje s původní znakovou sadou písmen latinky. Nepoužívá písmena s diakritikou.
  „Děti hebrejštiny“- oba nové jazyky - emoční náboj svých symbolů neobsahovaly, byl vkládán postupně do všech evropských jazyků v průběhu užívání latiny a matematiky v celém období křesťanství. Potomci Chazarů (takto zrádců ruského národa) vedle výhody snazšího přístupu k objevům vymezovali směry „vědeckého poznávání reality“, deformovaného dalšími axiomy matematiky až do zakonzervování oficiální vědy a odmítání důkazů, popírajících její dogmata. Závislost vědců na financování si vytvořila z grantů „granáty“ pro rozpad celé etapy, vystavěné na dluhu morálky těch, kdo z „odpustků“ vytvořili současný dluhový systém peněžního řízení.

 

 1. Třetí chyba tvůrců naší historie je pro pyramidové řízení světa zničující, protože chyba je skrytá v celé jimi tvarované historii vědy a „emočních doplňků k písmenům“.
  Jde o tabulku ASCII
  , která převádí všechny známé symboly do osmiprvkového jazyka počítačů, který v oktávách (=dvojnásobcích) může vstupovat do informačních polí prostoru prostřednictvím křemíkových technologií.
  (Pozn.: Je vhodné si uvědomit, že živá příroda se rozvíjí pohybem celků, postavených na uhlíku (carbo/neum), zatímco pro vstup do informačních polí v lidských dějinách umožňovaly krystaly křemíku (sílící/um), opracované určitými lidmi do tvaru „doržetu“ (kdo „rže“ tu?). Dnes do křemíkových destiček vkládáme linky a obrazce, které vedou prostřednictvím rezonance elektřiny do paměťových polí, vytvořených lidstvem v našem prostředí. Málokdo si uvědomuje, že sídlem lidské paměti a hladiny vědomí (většiny populace?) je modrá barva oblohy a vody.

  Postupné propojování člověka s počítačovými sítěmi postupně doloží absolutní provázanost hmotného a nehmotného prostředí s člověkem. Rozdílné jsou jen nástroje. Lidská řeč je projevem vnímání a myšlení, jde o „horizontální“ formou gravitace - přesněji přitažlivé nebo odpudivé síly, kterou svým vědomím vysíláme do okolí. Tuto základní sílu člověka (rychlost lidského myšlení) známe jen jako černou barvu nočního nebe (prostoru vesmíru). Rychlost vnímání informací ze slunce známe ve formě rychlosti světla (trojky a pěti nul). Trojka (teploty prostoru v Kelvinech) je opět symbolem archetypu trojice, pět nul symbolizuje zvládání trojice rozměrů hmotného světa dvěma možnostmi „volby směru“ (myšlení i jednání) v postupném (fraktálním) vztahu „tří podstatných prvků z pěti nezbytných“.
  Křemíkové technologie pro vyhledávání informací v prostoru používají sílu elektřiny, jsou polaritní technologií k „uhlíkové“ pohybové síle dvojice (vnímání a myšlení), sahají do stejného prostoru stejným nástrojem – SMĚROVÁNÍM své energie - elektřiny.
   Přeměnu proti/směrové lidské síly (emocí) na sílu kmitající (elektřinu) zobrazuje symbol „T“, otočený o 180 stupňů. Dopadem „síly shora“ při vnímání programu slunce („světla“) na plochu (některou formu rozhraní) se tato síla rozdělí do stran - jako voda z nádoby dopadající na zem). Elektřina je běžný název pro tuto čtyřsměrovou sílu, toroid Nassima Harameina pak ukazuje jejich provázanost v nekonečné variabilitě možností.
  Společným jmenovatelem pro uhlíkovou a křemíkovou formu vstupu do informačních polí jsou „oktávy“ mezi teplotou lidského těla (36,5) a opačnou teplotou prostoru (3 Kelviny). Rezonanci těchto oktáv zajišťuje ELEKTRO/MAGNETIZMUS ve své mikro a makro formě – elektřiny, vyvíjené v mitochondriích anebo mechanicky - v teplárnách.

  Tabulka symbolů ASCII
  http://voho.eu/wiki/ascii/ obsahuje mentální vklad paměťových a emočních záznamů, je obrazem dějin jazyků, vytvořených rozdělením egyptské verze hebrejštiny do dvojice latiny a matematiky. Potomci tvůrců zřejmě neznali nebo podcenili úlohu „emočních doplňků“ – a protože kódování ASCII vzniklo v emočním a informačním prostředí angličtiny, tak její tvůrci nemohli zachytit emoční  a informační zázemí  dalších evropských jazyků. Součástí tabulky jsou samozřejmě i písmena s interpunkcí, ale kořeny těchto doplňků musíme hledat v českých zemích, které střídavě zažívaly nadvládou z východu i ze západu.
  Hus a Komenský napravili to, co pro „západní“ (egyptskou/římskou) formu křesťanství udělal Metoděj a dva Konstantinové (císař římský + Cyril=Konstantin). Tuto historickou trojici (opět ve vztahu archetypu trojice) doplňuje moje práce - „součtová hodnota“ díla Husa a Komenského ve vyřešení hodnoty pravdivosti, dané filosofií, pochopením znění Gödelova teorému.

 

 1. Platí tedy, že propojení angličtiny s jazykem počítačů je vyváženým nástrojem pro řízení lidstva?
  Shrňme si nabídnutý přepis dějin:
  a) Vytvoření projektu „učení křestu“ v Egyptských chrámech (rozdělením hebrejštiny na dvojici latiny a matematiky) vedlo z Egypta do Řecka po moři dřív než do Evropy.
  b) Propojení poatlantských jazykových mutací hebrejštiny s bukvicí vedlo k mentálnímu „zazipování“ některých symbolů bukvice „věrozvěsty“ do emočního prostředí hebrejštiny a do ukotvení složitějších forem matematiky do řeckých symbolů.
  c) Řecká abeceda představuje kompromis egyptské a asijské poatlantské kultury, dokladem může být vytvoření „indických véd“ z poznatků kultury, která přežila a zapsala své dějiny v ruské části Asie o více než 5 000 let dříve. Zde je třeba hledat kořeny indických véd, ale i sepsání příběhů o řízení v Atlantidě, které známe v alegorii řeckých bájí.
  d) Prolínání véd a bájí s novými jazyky také zřejmě  vedlo k proměně „učení křestu“ do silové formy, nesené „zradou“ v chazarském = asijském, ale svou podstatou slovanském etniku.
  e) S prvním příchodem těchto zrádců do Evropy chazarskou verzi křesťanství vznikla římskokatolická církev, odstranila původní verzi křesťanství (příběhy Starého zákona nahradila Bible) a neshody s arabskou populací se vyřešily později, formováním islámu z příběhu vládce Mohameda.
  f) Vliv latiny, matematiky a křesťanství v národech Evropy utvářel naší kulturu do doby, kdy bylo nutné omezit vliv Ruska na řízení světa – výměnou rodu Romanovců za „dvojníka“.
  g) Po odstranění Velké Tartarie z map encyklopedie Britannica vyrostl i příběh „Indoevropské historie“ a védy se postupně „překlopily“ na vědu.
  h) Datování existence slovanského etnika právě do devátého století má už v současnosti protiváhu z evidence „haploskupin“, která ukazuje stav globálního osídlení před atlantských civilizací.
  i) Zamlčení dějin Slovanů se projevilo v sebeřízení informační databáze planety – o opravu této chyby se postaralo etnikum ve středu Evropy. Formovali jsme svou mateřštinu tak, aby dílo dvou Čechů propojil a dokončil třetí. Můj text o vyřešení Gödelova teorému v jedinečnosti českého jazyka uzavřel kontrolní, dvoutisíciletou vývojovou etapu MATRIXU, potřebnou pro zveřejnění dlouhodobé spolupráce mimozemských civilizací s lidstvem na planetách sluneční soustavy.

Proč potom zmiňuji dokonalost vnitřního propojení angličtiny v jazycích pro počítače za zničující chybu pro systém řízení?

Prvním důvodem je opět archetyp trojice, vytvoření mentální i technické shody angličtiny  v jazyku pro počítače. Počítače obsadily prostor této galaxie vytvářením nekonečné množiny „virtuálních skutečností“ na ozvučené obrazovce.
Souběžně probíhá proces propojování naší reality do realit zobrazitelných, vytvářených lidmi v mentální spolupráci s rozvinutějšími formami lidstva. Globální i osobní vědomí se prolíná s filmovou podobou MATRIXU (trojice filmových dílů s hrdinou „Neo“) do stále přesnější spolupráce mezi asociacemi diváka a tvůrců filmů a videí.
Jazyk počítačů pak představuje řídící složku současné a budoucí populace, ale té chybí výkladový jazyk do už propojené dvojice „angličtina+stroje“, která je novou formou „stromu poznání“. Obdobou „květu života“ se v mém obzoru nachází potenciál češtiny. Uvidíme, jak si princip sebeřízení sil v prostoru s naší mateřštinou pohraje….

Druhým důvodem „dokonalosti“ spojení angličtiny s počítači je ekonomické, politické a morální (emoční) prostředí na Zemi.
Příroda je samořídící strukturou, která svou dynamiku vývoje čerpá z principu a koloběhu „přesahů vrstev poznání“. Přesahem rozumím okamžiky, kdy si většinová populace (nebo příroda) UVĚDOMÍ škodlivou úlohu „přemnožení druhu“ - anebo příliš dlouhé užívání mezilidských řídících systémů . Obojí sice vede k dočasnému zániku některých druhů, ale zároveň každé přemnožení generuje „protilátku“ ve formě opravy anebo doplnění - do rozšíření systému.
Dějiny ovládání lidstva jsou také dějinami „přesahu moci“ – snahy získat trvalou moc pro své potomky i popřením nepsaných morálních zákonů, uchovaných v genomu všech civilizací, vyvinutých v naší sluneční soustavě.

Lidský jazyk je prvním i posledním přírodou vygenerovaným nástrojem sebeřízení přírodních i lidských sil. Proto naše příroda vychovala myšlení a jednání českých lidí tak, aby v dějinách „ na poslední chvíli“ (v době přesahu) našli chybu a často i její řešení. Současně většina globální populace vnímá potřebu změnit způsoby řízení v prostředí, ve kterém je donucena žít. Růst negativních vlivů dožívajícího paradigmatu postaveného na „biblickém příběhu“ už vyžaduje paradigma nové, postavené na jiném chápání fyzikálních sil, propojených trvale v člověku, v jeho jazyce, v hmotném těle spojeném s nehmotnou „duší“ v prostoru.  Současný svět potřebuje vedle angličtiny, srostlé s technologiemi počítačů ještě třetívýkladový jazyk a nástroje, které umožní upravit asociační prostředí jednotlivcům a vyčistit vrstvy řízení od škůdců.
Abeceda lidštiny a filosofie projektu KARAODYN jsou volně dostupné na
www.nejsmeovce.eu spolu s tímto a dalšími texty.

Doba dozrála k okamžiku vyřešení otázky pravdivosti a celistvosti poznávacích systémů člověka. Jsou jimi matematika, etnický jazyk a hudba.
Kurt Gödel svým teorémem tuto otázku položil – a tři lidé se podílí na jejím vyřešení.
Nassim Haramein ukončil dalším „přílepkem“ příběh matematiky, aplikované na fyzický prostor, uzavřel dilema teorie relativity a kvantové fyziky „hmotností pro/tónu“.
http://cestyksobe.cz/nassim-haramein-nove-axiomy-fyziky-aneb-fraktalni-teorie-vesmiru/16446 .  
Stanislav Grof, zakladatel transpersonální psychologie, oboru, který popisuje a zpracovává vjemy lidí z databází informačních polí prostoru, které nesouvisí s logikou jejich života. Vjemy získané uvolněním „pracovní frekvence“ mozku a odpojením vědomí od těla máme potvrzené z lékařského prostředí.
Součtovou hodnotou jejich práce je v konečném součtu jazyk národa v centru Evropy - čeština, které se podařilo mým prostřednictvím vyřešit otázku pravdivosti – shodou ve třech poznávacích systémech včetně kontroly „v protisměru“. A Stanislav Grof je člověkem, který může potvrdit, že amatér Jan Koňas, bez příslušného odborného vzdělání nemusí být šílený, že může dokonce přispět k obveselení světové populace názvem pro překlad fyziky do lidštiny, je to konina……?

Nedělám si nárok na komplexní pravdivost tohoto textu, je návrhem hrubé kostry pro nalezení a odstranění chyb, kterých se dopouštím také já - v neznalosti psané historie. Napsali ji ti, kdo nám zamlčeli informace o vzniku a skutečné úloze latiny a desítkové soustavy. Pokud mě nepotká „nehoda“, budu s potěšením vysvětlovat zájemcům tajemství schované v písmenech a číslicích.

Ve Vlašimi 3.4. 2017, 10:24, revize 15.05 2017, 11:08

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář