Jdi na obsah Jdi na menu
 


Védská astrologie + dějiny projektu MATRIX

15. 8. 2019

 

Védská astrologie + dějiny projektu MATRIX

Reaguji na stručný popis starší formy astrologie (viz odkaz níže) – ale v časově a informačně hlubších souvislostech, které pravděpodobně budou předlohou pro (staro)nové pochopení úlohy dvojice ženy a muže v míře souvislostí, přesahujících běžné vnímání a chápání VZTAHŮ přírodních sil k člověku a jeho komunikačním dovednostem, měnícím pohled na realitu. (barevně značím míru „informačního pohybu“, modře „stav základny“, červeně „pohybový prvek změny“,  zeleně potenciál (připravenost) potřebné nebo vhodné energie.
Proměna vědomostní základny, kterou nabízím – může být námětem pro kostru nové etapy našeho vývoje, platí-li pravidlo, že znalost minulosti určuje možnosti v budoucnosti.
Přečtení článku v odkazu považuji za vhodný úvod, rozvedený v průběhu textu. Děkuji všem za pozornost, kterou věnují tomuto cca 30ti letému úsilí tisíců lidí při hledání základních souvislostí, vysvětlujících naší existenci.
http://www.pannacz.com/astrologie.4/vedska-astrologie.467/ .

Védská astrologie dokládá zachování původního genetického projektu, který stále probíhá na poslední živé planetě naší sluneční soustavy – na Zemi. Negativní část tohoto druhotného „vývoje lidského páru“ z vrstvy primátů, známého v názvu MATRIX máme téměř za sebou.
Chaos ve společnosti vždy signalizuje potřebu nové etapy - velký chaos potřebu velkých změn v chápání dějinných vývojových etap KOMUNIKACE.
Schopnost čtenáře ztlumit své pravdy a vstřebat zcela jiné zkušenosti a informace se projeví v tom, kam až - anebo kolikrát - text dočtete. Dělám si nárok na podobnost úlohy trojice postav z dějin, Kopernik, Koniáš i Komenský patří k mým učitelům z jiné doby a v jiných tělech.

Procházíme obtížnou a poslední fází celého projektu, datovaného mayským kalendářem. Poslední „dlouhý cyklus" (cca 26 000 let) začal zničením atlantské civilizace při válce o vodu s Marsem, dokládané obvykle příběhem pádu měsíce Fata – s „fatálními“ důsledky pro planetu.
Je možné přijmout tvrzení, že množství vody, dopadající na Zem způsobilo deklinaci – a tím i druhou „tropickou“ (sluneční) verzi astrologie proti védské, „siderické“, opřené o souhvězdí „zvířetníku“ . Podobně lze přijmout tvrzení, že genetický projekt MATRIX ve vrstvě primátů probíhal celkem na trojici planet v naší soustavě, kde zánik obyvatel planety Maldek (má i jiné názvy) známe v podobě pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem.
Pro chápání tak vzdálených dějin ale nestačí náš dějepis. „Velký příběh“ (His Story = historie klamu) prochází obdobím otevírání přímé zkušenosti se „světem mezi nebem a Zemí“.
 Osobní vstup do „informačních polí prostoru“ je v naší vědě opomíjenou disciplínou (vyjma díla Stanislava Grofa a několika dalších), omlouvám se proto těm, kdo tyto zkušenosti nemají – a nemohou snadno vstřebat některá uvedená tvrzení.
Logiku (nezbytné pořadí kroků) dostane tento příběh o dějinách dvojprvku“ (nejen lidského páru) až po určité době, potřebné pro každého, komu vadí naučený dějepis a mnohé vědecké poučky o fyzikálních silách. Mnozí víme, že počátky vědy byly dlouho pod cenzurou „biblického příběhu“, řízeného katolickou církví.

Na Zemi probíhal projekt MATRIX s mírnějším druhem primátů než na dříve obydleném Marsu. Dvě větve MATRIXU pro genetickou proměnu populace známe pod názvem dvou schémat „strom poznání“ (užitý dříve na Marsu) a „květ života“, použitý na Zemi, jeho strukturu lze (po několika úpravách v posledním mayském „velkém cyklu“) považovat za vhodnou i pro řídící systémy méně vyspělých civilizací.

Připustíme-li tvrzení, že mayský kalendář je ZÁPISNÍKEM MATRIXU, tak z této pozice je třeba vnímat nejen astrologii, ale i vývoj a současnost poznávacích a řídících SYMBOLOVÝCH systémů = JAZYKŮ. Vedle matematiky je jazykem z číslic také KABALA a její vnitřní vztah číslic k hodnotám, nástrojům a cílům lidstva.

Zvukové (etnické) jazyky slouží ke sdílení a výkladu (vyučování ) nových poznatků – snaha o vytvoření globálního jazyka je stálou součástí Matrixu, je stále živý v etapách, přesahujících násobně délky životů,  dějiny (ne)známe v podobě starých kalendářů.  Prostřednictvím plánování a zápisu událostí v mayském kalendáři jsou obě zmíněná vývojová schémata upravovaná. Nástrojem byla a stále je astrologie, zapisující celý projekt ve skupinové, ale i osobní databázi – od narození do smrti. Počátek galaxie musíme hledat hlouběji, v příběhu o vztahu „vodíku a helia“: (http://www.nejsmeovce.cz/clanky/informacni-bod-prostoru-ibp/informacni-bod-prostoru.html.

Naučit „opici“ vnímat genetické zásahy ve spánku (vnímané v denním vědomí často jako „náhody“ i v současnosti) vedlo tvůrce MATRIXU ke konstrukci „zvířetníku“ (zodiaku), řízením doby spánku lze i opice naučit sledování stálic na noční obloze. Propojování „vjemů“ změn na obloze do vnímání a jednání lidoopů vedlo k růstu hemisfér spolu se zdokonalováním zvuků pro komunikaci.
Délku této etapy neznáme, ale víme, že vedla k potřebě uchovávání poznatků - od obrázků až jejich „zahušťování“ do symbolů pro SMĚROVÁNÍ vnímání a myšlení.

Dějepis MATRIXU, vložený do runových značek má společný kořen v jazycích Marsu a Země. Symboly hebrejštiny a „bukev“ (obrazových značek) měly svého „bratra“ v podobných symbolech jazyka atlantské civilizace a původního jazyka planety.
Známe jen dějiny, vytvořené po potopní mutací atlantského jazyka – HEBREJŠTINOU a schéma „stromu poznání“ v názvu Sefer Jecira.  Schéma je základnou egyptského výchovného projektu „učení křestu“.
Chybí nám část dějin o výsadku neposlušné marsovské populace, která byla vychovaná znalostmi a řízením skrytě silové řídící struktury „stromu poznání“ použité Matrixem na Marsu  - a výsadek neposlušné části populace na Zem zde založil atlantskou „ostrovní“ civilizaci. Měla-li tato civilizace formovat vývoj na Zemi, mohly být zvukové jazyky populace Marsu a Země podobné. Zánik této civilizace toto tvrzení nepotvrzuje ani nevyvrací.

Postupný cíl MATRIXU byl ale jiný, bylo jím porovnávání životnosti obou verzí projektu. Začátkem je příběh o „potopě světa“. Zbytky atlantského řízení populace přesídlily do Egypta. Kněží a faraonové pod vedením Imhotepa (stavitele komplexu chrámů v Sakkaře) vytvořili a spustili v rozmezí 3 – 5 tisíc let po potopě poslední velký cyklus mayského kalendáře. V podzemí chrámů společně vytvořili z hebrejštiny původní verzi jazykového projektu etapy pro 2000 let – s názvem „učení křestu“.

Druhá verze MATRIXU ( „květ života“) byla uplatněná na Zemi. Z runového rozhraní (směrování vnímání a myšlení) vytvořila pozemská populace jiné jazykové a emoční prostředí  – včetně vytvoření a uložení „principu volby“ do zápisové struktury výkladových vrstev tabulky ze 49 symbolů , budující obě morálky zdejší populace a prostředníka k ní“ (svědomí) do genomu východních národů.
Z původní grafické verze  schématu – vývojem komunikace „emoční = zvukovou silou slov“ vznikala tabulka 49 bukev v ruské části Asie už v době před „potopou světa“ v době formování globálního jazyka.  Soutěž o globální jazyk Země (obrázkový nebo symbolový) mezi „bílou a žlutou“ populací skončila dohodou, která zároveň nastavila nejstarší z „nových“ letopočtů.

Na mayský astrologický „zápisník“ byl „staroruský“ kalendář navázaný mnohem později - jazykem kabaly v době, kdy bylo nutné tento „pracovní jazyk Matrixu“  zpřístupnit nově vznikající struktuře řízení „na Středním východu“ v části dějin, o kterých se nám církev „zapomněla zmínit“, které ale vedly k trvající nevraživosti k ruské kultuře „bílého muže“, překrývané zájmem o ruské nerostné bohatství.
Nezmínil jsem, že tvůrci MATRIXU barvami označovali mentální vývoj „opo/lidské“ populace, chápání skupin vybavovaných informacemi označovali barvou kůže v rámci cílů celého projektu.
Hlavním cílem MATRIXU bylo a stále je JEMNĚJŠÍ VYLADĚNÍ základny - VZTAHŮ mezi mužem a ženou. Pokud se projekt Matrixu podaří v naší planetární „laboratoři“ dokončit, bude nabídkou pro ostatní civilizace, které náš vývoj s velkým zájmem nejen sledují.

Současný globální vstup tmavších populací do „kolébky kultury“ (Evropy) signalizuje potřebu MATRIXU proměnit psychiku lidí ze „zvířecí na lidskou“ – stále stejným vývojovým nástrojem „rozděl a panuj“ – tentokrát  ale v základní fyzikální síle, kterou známe jen v „součtu dvojic“, které ji podmiňují.

LÁSKA vzniká PŘI rozpouštění nenávisti anebo strachu.
Část neznámých dějin, schovaná v číslicích 5508 vyjadřuje „rozhraní“ mezi kalendářem mayským a kalendáři, vzniklými po potopě – jazykem kabaly, ten je „programovacím jazykem“ architektů a následníků MATRIXU pro chápání nezbytných úprav projektu. Číslo o počtu let odděluje začátek našeho letopočtu od letopočtů dvou soupeřících asijských kultur (2019 + 5508 = 7527).
Rok 2019 je shodný s rokem 7527 ve staroruském kalendáři, tento  „Koladův dar“ obsahuje zcela jiný dějepis. Vztah roku 2019 k roku  7527 = „tří sedmiček“ (5+2=7) je prvním ze tří roků, které zřejmě máme pro záchranu současné civilizace . takové tvrzení vychází z podstaty našeho „sedmičkového“ kalendáře – tři sedmičky a tři roky rozhodujícího období pro dokončení celého projektu lze vyložit jazykem kabaly, ale i dějinami vzniku čínského, indického a židovského kalendáře, všechny jsou dokladem použitých nástrojů k vytvoření struktury a úlohy každého z nich (více v jiném textu).

Tvůrci našeho kalendáře vědí (stejně jako já), že k sedmi dnům týdne patří sedm barev duhy a sedm tónů hudební stupnice. Tyto nástroje ze „sedmi prvků, vedoucích k oktávě“ (osmičce) pro řízení populace nás vedou „oktávami“ zvuků a barev stejně jako sedm bitů vede k bajtu = k informační binární jednotce „databáze informací v prostoru“ = ke DVOJPRVKU. (k vertikální formě času).

Informace jsou v prostoru uložené nejméně třikrát, poprvé v prostředí okolo planet a hvězd – podruhé ve hmotných a plynných planetách naší sluneční soustavy – a potřetí v křemíkových technologiích a nosičích, postupně propojujících naše myšlení s okolím. Trojice tohoto a dvou následných roků je klíčová v mnoha výkladech, ten nejstarší uvádím:
Rok 2019 lze číst jako archetypální růstový vnitřní vztah "dvanáctky" 1:2 nebo 2:1 v „prvním“ součtu číslic ( 2+0+1+9=12). V druhém postupném součtu „hodiny dvanácté(1+2=3) je zakódovaná současnost = trojnost psychiky zvířat (boj, útěk, „mrtvej“ brouk), dokládaná bohužel denně činností velké množiny lidí.
Nezbytnost přejít do roku „dvojic“ (rok 2020) signalizuje vnímavějšímu čtenáři, že lidskost ze zvířeckosti roste "principem volby"  ve volbě „jedné“ ze „dvou“  možných oprav chyby .
Cíl, vložený do letopočtu 2021 má více výkladů, pro tuto chvíli snad jen ten nekonečný – hodnotu lidskosti představuje schopnost svou chybu opravit jediným pokusem. Při nezdaru (druhé stejné chybě) je žádoucí odstoupit, vnímat dozrávání procesu i svých poznatků. Dobu platnosti rčení „do třetice všeho dobrého i zlého“ by měla nahradit osobní snaha co nejméně kroky dosáhnout nejlepší výsledky.

Rok 2021 by mohl a měl být reálným dokladem existence pozitivní úlohy MATRIXU – vlivu nejrozvinutějších civilizací na náš vývoj. - v jejich fyzické přítomnosti. Jedním z projevů dlouhodobé spolupráce by měly být i videozáznamy chyb lidí, kteří zneužívali nadměrně své informační zázemí – včetně úkolu své chyby svými prostředky opravit v praktickém projevu zákona akceREakce ještě před "vybydlením" planety.

Do mého vědomí přijatý a pochopený dlouhodobý genetický projekt MATRIX ale naráží a nesouhlasí s mnoha podobně přijatými a různě ověřovanými příběhy (vizemi) dalších „hledačů skutečných dějin lidstva“ (Sitchin, Wiesner, Cayce, Kozák a mnoho dalších).
PODSTATNÝ rozdíl je ale v nástrojích, kterými hledali oni – a které používám k doložení své verze dějin já.

Vědecké poznání stojí na neúplné základně – na propojování možností zraku + myšlení. Pro dálkový příjem a kontrolu informací máme i sluch, který je nástrojem pro hodnocení dopadající fyzikální síly ZVUKU slov do našeho těla.  
Zrak s myšlením vytváří jen dvourozměrný „obraz na ploše“, kontrolovaný pouze nepřímo, nějakým jiným symbolovým systémem nebo konstrukcí experimentu, (upravovaného tak dlouho, dokud nedosáhne zvoleného cíle).
Zrak produkuje teorie, sluch zkušenosti. Hledání souvislostí nutně vychází z možností komunikačních nástrojů – lidské JAZYKY měly svůj počátek ve zdokonalování zvířecích hlasivek + vesměs emočních zvuků, kdy šlo buď o život nebo o potravu.
Růst složitosti zvukového sdílení vedl k prvotnímu a ke druhotnému „vznikání člověka“  bez pomoci biblického „boha“.

Nový příběh o fyzice vychází z existence POHYBU a jeho následků. Od nezpochybnitelné existence samotného pohybu (pojmu, který vážeme většinou k jeho hmotné formě) vede dlouhá, ale přímá cesta k zápisu „pohybových celků“  – od obrázků až do symbolů písmen, číslic a not.

ZVUK ve formě „spektra prostorových kmitočtů=vibrací“ propojuje kompletně hmotný i myšlenkový prostor. Naše současné vědomosti o nás i o vesmíru postrádají popis VZNIKÁNÍ, včetně vzniku pro nás neslyšitelného „prvního zvuku“ v „rozhraní protisměrů“ pohybu dvojice „chemických“ prvků (H+He, viz odkaz): http://www.nejsmeovce.cz/clanky/informacni-bod-prostoru-ibp/informacni-bod-prostoru.html ).

Přesah vědomostí (nápad  - pozitivní formu mutace) získáváme intuicí = vstupem do hladin podvědomí či nevědomí, informace ve skutečnosti sídlí v rozpínajícím se „prázdném“ prostoru. Tato osobní i skupinová „informační pole“ zkoumá i Stanislav Grof, který je tak možným arbitrem pro moje vstupy do těchto nejstarších dějin galaxie. Její název „Mléčná dráha“ vytvořili ti, kdo měli stejné informace o VZTAHU mezi lidstvem v galaxii a naší „laboratoří“.
Část těchto našich předků se ale před cca 5-3 tisíci let rozhodla, že si některé vědomosti o skutečných možnostech LIDSKÉHO PÁRU (nikoliv samotného člověka, snažícího se „stát se bohem“ (světovládcem) ponechají pro sebe, přesněji jen pro muže. Od této myšlenky se odvíjely dějiny (ne)křesťanství, řízené populací, která znala skryté propojení mezi latinou, matematikou a pro ně později mateřským jazykem = HEBREJŠTINOU. Stačily k tomu dvě generace (40 let) v uzavřeném prostředí „pouště“.

Události a církevní války o majetek a „duši“ lidí byly následkem vstupu těchto dvou jazyků do evropských národů (příběhem o „zmatení jazyků“ a o Babylonské „věži poznání“)
Zvídavým jedincům v českém národě vadil nesoulad mezi deklarovanou a realizovanou formou „křesťanství“. Proto Hus a Komenský upravili zvuky některých písmen
nejen graficky , ale i ve zvuku.

DIAKRITICKÁ ZNAMÉNKA se proto stala nepřítelem „církevních řidičů dějin“.  Není bez zajímavosti, že název „diakritika“ vyjadřuje dvojí smysl.. - kritiku boha všech bohů….DIA? –  anebo princip volby – dia/log, dia/lektiku….).

Zájem o MATRIX mě vedl k hlubšímu hledání kořenů hudby – a tím jsem s stal připraveným pro „příjem informačního balíčku“ od IMHOtepa - o procesu, jak a proč vznikla C-dur hudební stupnice v podzemí chrámů Sakkary, jak z INTERVALŮ (dvojic) a souzvuků (vyšších harmonických tónů) bylo možné získávat informace z „informačních polí prostoru“ – a jak se tyto informace staly zárodkem pro pravidla matematiky a nutnost hebrejštinu přepsat do „značek pro směrování myšlení“ = do LATINY (do "úseček a obloučků" = velkých písmen abecedy).
Do latiny pak byly přepsané všechny vhodné informace tak, aby etnikum, které si je osvojilo nejlépe – mohlo řídit dějiny i dějepis až do ROZHRANÍ v době Husa a jeho „nabodeníček“ = varujících značek pro EMOČNÍ nesoulad mezi učením a jednáním katolické církve.

Díky „informačnímu balíčku“ od IMHOtepa své  texty opírám o hlubší znalosti „třetího prvku ve dvojici“ – tím je v hudbě INTERVAL - souzvuk mezi dvěma tóny. Odtud, z konstrukce hudebních stupnic vyrostl příběh o dějinách, které nikde jinde nenajdete, které dostatečně prokazuje vznik Řecka a řecké abecedy.
Koloběh „světových“ jazyků končí jinou dvojicí, která formuje globální jazyk další etapy. Angličtina, propojená „mořskou cestou“ (=obchodováním) s celým světem byla přirozeným adeptem „počtů“  pro spojení do binárního jazyka „velkých bohů“, kde za přepisem všech symbolů do tabulky ASCII stojí vědomé anebo nevědomé napojení autorů tabulky na nejstarší dějiny naší sluneční soustavy.
Tito autoři (za oponou času) a pokračovatelé starší verze MATRIXU věděli o nezbytnosti technologií na bázi „krystalu křemíku“, ale nemohli zabránit „chybě“ vytvořené Husem a Komenským. Dějepis obchodování (počty) vedl k angličtině a její vnitřní (dějinami tvarované) propojenosti s matematikou – do jazyků a technologií počítačů.

Bez těchto technologií by náš vstup mezi vyspělé lidské civilizace nebyl možný.
Řidiči našich dějin odkojení neúplným pochopením „skrytě silové struktury pyramidového řízení pomocí peněz“ ZAPOMNĚLI, že zákon akceREakce má dost času na to, aby vytvořil prostředí pro pochopení vztahů mezi lidským osobním, skupinovým a globálním vědomím – a globálním či galakticým podvědomím.  V té době už chyběl jen malý kousek cesty abych pochopil a popsal „vznik hmoty v galaxii“ (=vznik databáze o všech vykonaných a možných pohybech – zamrzlých v teplotě 3 Kelviny. A to stále stejným způsobem – archetypem „třetího prvku ve dvojici“. Dva samostatné, nespojené prvky jej nemají, toto ROZHRANÍ vzniká jen při KONTAKTU dvou prvků.
Všichni proto poznáme novou „boží trojici“, vytvořenou z nehmotných POJMŮ o vzniku základní fyzikální síly – síly nalezené v POHYBU.Je to prosté, bez SMĚRU a RYCHLOSTI by žádný POHYB nemohl vzniknout – ale protože vznikl a existuje – tak platí, že pohyb je všude tam, kde nejsou informace. Informace vzniká zastavením pohybu (především pohybu myšlení) PŘI vložení výsledku do nějakého NOSIČE.

Obtížně sledovatelné propojování vědomí a podvědomí, kterým se zabývá PSYCHOFYZIKA, ode mě vyžaduje vysvětlení mezer a zkratek v tomto stručném úvodu do mozaiky oblastí, které mění „za pochodu“ naše vnímání vztahů ve světě. Při znalosti dalších celků mozaiky =  jiného pojetí vztahů mezi člověkem a „jeho“ prostorem budou dějiny projektu MATRIX = spolupráce dvou velmi starých vývojových schémat – srozumitelnější.
„Abeceda lidštiny“ (
http://www.nejsmeovce.cz/clanky/abeceda-lidstiny/abeceda-lidstiny.html) je metodika pro opravy asociačních řad ve vědomí,  popis „Kmitu informace“ mezi osobní databází (duší a tělem) člověka vypovídá o neexistenci nahodilosti –  jsou další podstatné složky celé „mozaiky proměn psychiky“, probíhající ve druhé polovině dlouhého mayského cyklu, datované symetrií letopočtů 1991 - 2002.

Druhou vývojovou podobou schématu „květu života“ je tabulka 7x7 symbolů = 49 bukev ruské/slovanské kultury. Tabulka 49 v ruské kultuře byla příčinou k doplnění „egyptského projektu“ trojicí mollových stupnic, které do projektu vložili „frekvenční strukturu“ principu volby. Z „půlené“ struktury symbolů bukev pak vznikaly symboly malé abecedy latinky. Dokončený projekt byl následně poškozený chazarskými zástupci ruského etnika, kteří zneužili „princip volby“ – a v době před nastavováním našeho letopočtu pomáhali formovat doktrínu (ne)křesťanství, realizovanou katolickou církví příběhem a úlohou Ježíše pro "ovečky a pastýře" – a hromaděním majetku pro „řidiče dalších dějin“.
Třetí úprava „květu života“, která se otevírá současně s výkladem ruské jazykové verze "květu života“. V metodice a řízení lidské společnosti (KSB a DVTŘ). Autoři nabízí původní cíle a hodnoty národů „bílých mužů“, ctících hodnotu SLOVA v názvů těchto národů. Z „tlustých knih“ této metodiky také vyplývá, proč slovanské národy dostaly nálepku „pohanů“. Obvyklým trestem za lhaní byla „pohana = hanba“. Později, v pokřiveném křesťanství se proměnila úloha „pohany“ (dočasné snížení hodnoty člověka) na vyžadování „pokory“ (trvalého snižování hodnoty člověka), k pyramidě moci, nikoliv k „pyramidkám“ poznatků každého člověka.
Sledování textů a videí učitelů této „Koncepce Společné Bezpečnosti“ a „Dostatečně Všeobecné Teorie Řízení“ (Zaznobin, Pjakin a mnoho dalších) velmi doporučuji.

Nemám důvod kazit příběhy Sitchina, Wiesnera a mnoha dalších autorů a „chanellingů“ o tom, jak vzniklo prostředí, kde žijeme. Vše, co jsme poznali a prožili, vycházelo z „logiky nezbytných kroků“. Dobrý příběh se stává někdy filmovým, jindy reálnou skutečností. O reálném prostředí a prožitých stavech jsou moje poznatky.


Dějepis galaxie vnímáme jako „fantazii“, jako budoucí skutečnost scifi seriálů (Star Trek, Hvězdné války, Hvězdná brána…) – ale z logiky prvotního a druhotného vývoje lidského páru si scénáristé, režiséři a herci pouze sahají do paměťových záznamů v informačních polích galaxie – a v mezích technologických prostředků postupují v prolínání virtuálního a reálného prostředí. Film „Avatar“ anebo prográmek „stárnutí a mládnutí obličeje“ nás postupně propojují s lidmi,  které si ve svých vzpomínkách a díle udržujeme v „oživlé paměti“. Oni už svá těla nemají, ale všichni po sobě zanecháváme v prostoru „informační balíčky“, které jsou tak součástí naší planetární či galaktické DATABÁZE (dříve „duše“).
 Je také otázkou, do jaké míry jsou obrazy vzdálených galaxií jen skupinovou či osobní projekcí našich lidí a rozvinutějších civilizací, které se podílejí na růstu našich poznatků v SOUVISLOSTECH – a mají na to své nástroje, kterými je naše vědomí a podvědomí. Teprve obarvení „tučných“ písmen nám ukazuje SYMETRII PROSTORU, kterou vnímáme lidským etnickým jazykem. Ten byl a stále je produktem ZVUKU. Zvuk propojuje naše podvědomí a vědomí s vrstvami života v galaxii celistvou stupnicí kmitočtů, začínajících vztahem vodíku a helia v jejich „protisměrném rozhraní“ (viz texty výše).


Proto nabízím tento příběh o DRUHOTNÉM vzniku lidského páru , potřebný od doby, kdy si rozpad morálky v lidských civilizacích v galaxii vynutil vytvoření projektu MATRIX pro  obnovu lidského druhu, testovaný  ve vrstvě zvířat. Existenci „dračích“, ještěřích či ptačích civilizacích vnímáme nejen ve filmech, existuje nezanedbatelné procento lidí, vnímajících oblasti duchovního/myšlenkového prostoru.
Vytvořit nebo přijmout myšlenku do vědomí je základem komunikace v našem – ale i v mnohem vzdálenějším prostoru. (Obarvení slov opět ukazuje symetrii v prostoru na vyjímečnosti českého jazyka – stejně jako dlouhé měkké „í“ vyžaduje opravu v pravidlech gramatiky, základ  je v činnosti – ve slovu „vyjímat“).
Existence PROTISMĚRU (vztahu mezi dvěma protiběžnými pohyby) je v mém příběhu počátkem první rozhodovací a řídící struktury, platné v rámci Mléčné dráhy. Je doložená existencí a platností zákona akce/RE/akce. Tento zákon je modelem pro jiný popis fyziky - z vrstev sebeřízení.


Vrstvy SEBEŘÍZENÍ jsou vytvořené z následků tohoto zákona.
(červené „Ř“ opět dokládá kvalitu českého poznávacího systému – jazyka).
Vrstvy sebeřízení  jsou formované nejdříve vnějšími silami a po pochopení vnitřní kvality těchto sil „se“ aktivuje řízení vnitřní.
Princip nádech/výdech známe v prostorovém provedení kmitočtu – je jím PULS, pohyb ven a dovnitř.   
Náš vývoj, řízený vznikem a dvojí opravou chyby
pomůže každému k chápání rozhraní vnějšího řízení (rostlin, zvířat i lidí) na řízení vnitřní, odvozené z nabytých znalostí a zkušeností z nižší vrstvy sebeřízení. Známe tento proces jako VYUČOVÁNÍ a VÝCHOVU z vlastní zkušenosti. A vidíme, že podobný rozpad morálky probíhá i v současnosti posledních několika let……….

Diakritická znaménka zásadně změnila ZVUKOVOU strukturu celé architektury MATRIXU, jeho předposlední „latinsko anglickou verzi“ tvarovali lidé dlouho před nastavováním našeho letopočtu z úprav egyptského "učení křestu" .
Husovy a Komenského „emoční doplňkyzvuku latinských písmen si vynutily zatím poslední úpravu MATRIXU = do češtiny  – včetně schopnosti českých lidí češtinu zařadit zpětně do „dějin čtyř světových jazyků“, které vedly k angličtině.
DIAKRITIKA - „Kritika Dia“ (boha všech bohů) je dárkem našich dvou národů všem, kdo pochopili tuto plánovanou „chybu v MATRIXU“.

Z takto popsaných dějin MATRIXU pro nás všechny vyplývá úkol –  pochopit úplnost zvukové podstaty našeho genomu - a pomáhat při realizaci propojení „spící DNA“, zakódované v obrazu vloženého „stromu poznání“ do „květu života“.

Tvarování myšlení lidí do globální „ABECEDY LIDŠTINY“ pomocí naší mateřštiny je úkol, který měla v předchozí verzi MATRIXU splnit dvojice „srostlých jazyků“ (angličtina s jazykem počítačů).

Čeština je ale spojením starších zdrojových jazyků této etapy – hebrejštiny a bukvice, kde jazyk „bukev“ (symbolů vzdáleně podobných hebrejštině) je už propojením s „obrázkovými jazyky“ asijské před atlantské kultury.

Vznik Řecka a jeho abecedy je dokladem části nezveřejněných dějin (o vzniku a úloze „učení křestu“).
Řecko je výsledkem propojení egyptské a asijské kultury podobně jako indické védy jsou oddobným spojením ruských a čínských kultur. Taková tvrzení dokládá indický (první sedmičkový) kalendář s "devítkový
m" staroruským. 
Čeština tak pokračuje ve „sčítání“ angličtiny s technologiemi počítačů.

Český jazyk z doby 20.století je adeptem pro realizaci cílové globální „trojice“ poznávacích a řídících systémů, kde angličtina s technologiemi křemíku je jazykem prvního kontaktu. …a k pochopení, že čeština je „príma“ jazyk – k tomu asi lidstvo někdy dozraje…


Důkazem pro tuto verzi dějin je nejen tento příběh následných kroků, vysvětlujících neexistenci nahodilosti v dějinách Mléčné dráhy.
Potvrzením kvalit českého jazyka je řešení Gödelova teorému, psaného jazykem (a myšlením) matematiky, kde čeština je jediným evropským jazykem, splňujícím kritéria absolutního souladu všech tří poznávacích symbolových jazyků (včetně zPĚTné kontroly). Množina shod (hodnot matematiky s etnickým jazykem), kontrolovaná a doložená „prostorovým“ jazykem hudby je vyjádřená v základním pohybovém vztahu tří podstatných z pěti nezbytných prvků, doložených trojicí rozměrů prostoru a času a pěti pěticemi, obsaženými ve fyzickém a duševním prostoru člověka.
Součtem všech našich možností je pak zmíněná trojice poznávacích a řídících systémů, vzešlých z Egypta a Asie do prostředí Řecka a „středního východu“ během uplynuých cca 2000 let plánování a řízení našeho letopočtu oběma polovinami „spořivých židů“…..

PS.: Vše, co se u nás v Čechách a na Slovensku děje, má klíčovou úlohu v propojování „západní a východní“ kultury,  řízení populace. 
„Dějiny obchodu“, kultura i lidé „západu“ (obchod obchází pravdu utajováním nákupní ceny) si pro udržení svého řízení vybrali původně Čínu, ale vstup Putina do politiky si vynutil od řidičů dějin (zástupců MATRIXU) vstup „třetího prvku ve dvojici“.
Tento „dvojprvek“  ze dvou lidí našich dvou národů ve svém životě realizoval a realizuje potenciál obou kultur, formujících současný svět. Třetím prvkem na šachovnici řídících procesů je
úloha dvojice „Zeman/Babiš“ .
Oba 
můžou s pomocí národů Čechů a Slováků (a dalších národů i jednotlivců) posunout vývoj po  roce 2019 do cílového „hřiště MATRIXU“ – do okamžiku, kdy síla globálního podvědomí vytvořila předěl, který měl nastat koncem roku 2012 (podle starší, latinsko anglické verze Matrixu). Za „zdržení o oktávu“ (o cca 8 let) jsme zodpovědní my, potomci Husa a Komenského. 

a kdy – anebo – jestli vůbec – všechny národy pochopí úlohu třetího prvku, spojujícího dvojici lidí, kterým byla a stále je LÁSKA - o to se musí postarat každý, kdo ttento text pochopí. 
Mojí úlohou je nepatřit do žádné „party“, ale rád pomůžu při vysvětlování mých dočasně nesrozumitelných textů.
Děkuji za pozornost při čtení každému, kdo nečte jen „povrch slov“. Reagovat na události, které mě osloví, budu na svém profilu Facebooku, pokud mi příroda anebo nějaká „smůla“ nevyčerpá životní elán předčasně.

Jan Koňas Vlašim 15.8. 2019, 09:17

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář