Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvodem
Proměna vnímání a myšlení v globální společnosti přichází vždy s objevem, který formuje další vývojovou etapu. Gödelův teorém otevírá prostor pro spojení matematiky a českého jazyka, čeština se kupodivu projevuje jako vyvážený partner nejen k matematice, své kvality zřejmě prokáže i ve spojení s jazykem počítačů.

O svých tvrzeních hodlám přesvědčit nejen národ Čechů a Slováků, kteří představují geografické i mentálně propojené rozhraní mezi západním a východním světem. Uvěřit něčemu, co sice funguje, ale současně popírá většinu poznatků za posledních cca 2000 let je obtížné. Odvážlivcům nabízím texty, ve kterých se snažím vysvětlit, jak putují informace mezi tělem člověka a tím, co věda nazvala „informačním polem prostoru“. Duchovní učení tento prostor znají v pojmu vědomí. Propojit slovník vědy s duchovním je cílem téchto stránek i jedním z cílů v mém životě.

PS: pochopení textů se obvykle dostaví až při druhém cyklu čtení, omlouvám se všem, že to zatím líp napsat neumím. Modře probarvuji potřebné obecné poznatky, červeně a zeleně věty k přemýšlení. Ty zelené si dovolím zdůvodňovat, pokud o to bude zájem.

Honza Koňas, ….písař, který se vydal s ranečkem textů do světa, na/proti všem „držitelům setrvačnosti myšlení“….

 

 

Abstrakty textů, měnících paradigma:

  1. Kurt Gödel dovedl matematiku na rozcestí, odkud se mohla vrátit ke svým kořenům. Rozdělení hebrejštiny na symboly hodnoty velikosti (číslice) a hodnoty smyslu (písmena) + vytvořením základních pravidel pro nekonečnou „řadu číslic“ vznikla dnešní matematika. Matematická pravidla a rovnice musí vždy vykládat dětem i dospělým některý z etnických jazyků v každé zemi. Řešení Gödelova teorému je v češtině.  Nevěříte? Čtete!

… čeština je tím jazykem, který vrátí matematiku (a její děti) tam, kam patří… -  …pravda musí být absurdní, aby mohla být i skutečná….(N. Bohr, volná citace)

  1. Niels Bohr postavil příběh o fyzice na rotačním principu, z něj nám vyrostlo beztvaré, ale chytré kvantum. Schovali jsme „boha“ do rovnic, kterým už běžný člověk nerozumí. Každá informace ale má svůj nosič, nehmotné myšlenky ale ukládáme do nehmotného prostoru, tam, kde zdánlivě nic není. V „informačních polích prostoru“ je uložená všechna energie, vytvořená pohybem energie v hmotě i pohybem myšlení těch, kdo uznávají tvrzení o zachování  a přeměnách energie. Tam, v "prázdnu" okolo planet a hvězd je třeba začít, popisem velikosti "zamrzlého pohybu myšlení" - Informačního Bodu Prostoru .  Definice energie, uložené do „jednotky objemu "prázdna" nám pomůže pochopit jiné zdůvodnění, proč se vesmír rozpíná okolo planet a hvězd. Tam, kde „je nic“,tam jsou uložené informace o vývoji ukládání myšlenek (=výsledků pohybu myšlení) v téhle galaxii.

... od „NICu“, tam musel začít i ten jediný bůh, který funguje stále – v podobě existence samotného POHYBU.

  1. Princip sebeorganizace známe jako zákon AKCEreAKCE v podobě zrcadlení. Našel jsem symetrii v nehmotné zvukové oktávě, ve které probíhá vývoj samotné hmoty a života ze stupnice hustot prostřednictvím opakování + vzniku chyb + oprav chyb.

…to popisuji v grafu „Symetrie oktávy dimenzí“ prostřednictvím horizontální a vertikální formy času. 

  1. Historie řídícího a podřízeného systému provází náš vývoj skrze jazyk a lidi. Někteří řídí nás – a o jiné se staráme zas my. Hebrejština (jazyk atlantské civilizace) a její „děti“ (ve formě latiny a desítkové soustavy) jsou základnou pro 2000 let projektu ČLO/věk. Bylo to období, kdy jsme měli své „zvířecí“ uspořádání priorit nahradit lidštějším. To období v současnosti končí „neroz/hodně“.
    …jestli budou nErozeniny anebo nArozeniny – to HODNĚ záleží na každém z nás.
  2. Abeceda lidštiny obsahuje kvality nehmotných prvků, ze kterých skládáme slova a věty, ze slov vytváříme poznávací systém – gramatiku a funkci jazyků. Zápis jevů do symbolů existoval v počátcích lidské inteligence, písmena a číslice nám otvírají hlubší pohled do dějin i do budoucnosti, pokud najdeme jejich společného jmenovatele – ZVUK slov.

...čím je pro člověka „křižovatka asociací“ v procesu proměny vnímání a myšlení?

  1. Je možné testovat kvalitu lidí ve skupině dalších tak, aby se ihned projevilo jejich nadání, znalosti, ale i chyby – a to vše v reálním čase videozáznamu?

…přečtete a posuďte sami, projekt KARAODYN čeká na realizaci…