Jdi na obsah Jdi na menu

 


Proměna paradigmatu v globální společnosti přichází vždy s objevem zásadní důležitosti - a slovníkem, který formuje další vývojovou etapu. Gödelův teorém (vztahu bezespornosti k úplnosti v daném poznávacím systému) otevírá prostor pro nečekané propojení hodnot matematiky a českého jazyka. Čeština se projevuje jako vyvážený partner nejen k matematice, své kvality zřejmě prokáže i ve spojení s jazykem počítačů.
Objevem je vznik latiny a matematiky prostřednicttvím INTERVALŮ   C-dur hudební stupnice, latina a pravidla matematiky byly vytvořené z hebrejštiny, její národ 
je zodpovědný za hodnotu známých vědomostí.
Vědomosti nové - o neznámé části dějin a jiném pojetí fyzikálních sil přináší dvojice národů uprostřed Evropy, které si ve svém genomu uchovaly hodnoty původní globální populace, vyvíjené ve velmi dlouhém období, řízeném genetickým projektem MATRIX, jehož poslední etapa vchází do své druhé, pozitivní úlohy.

O svých tvrzeních hodlám přesvědčit nejen národy Čechů a Slováků, kteří představují geografické i mentálně propojené rozhraní mezi západní a východní kulturou (navazující na předchozí egyptský a v Asii dokončený projekt cílové etapy MATRIXU).
Bude pro vás asi obtížné uvěřit něčemu, co funguje v jiné struktuře VZTAHŮ mezi poznatky a zavedeným vztahem obecných pojmů, vytvořených v poznávacích symbolových systémech = v etnických a umělých jazycích.  Mnohé moje poznatky popírají znalosti, získané za posledních cca 2000 - 6000 let. Tuto dobu vývoje dokládá existence čínského, staroruského, indického, židovského a našeho kalendáře. Nejstarší - mayský kalendář je z tohoto pohledu strukturou dějin MATRIXU - za předpokladu, že zvěrokruh dvanácti polí a dějepis astrologie je zápisníkem tohoto genetického dlouhodobého projektu, přesahujícího svými "dlouhými cykly" logiku biblického a dalších příběhů.

Odvážlivcům nabízím texty, ve kterých se snažím vysvětlit, jak putují informace v těle člověka a v prostoru naší galaxie. Věda nazvala objem galaxie „informačním polem“, duchovní učení stejný prostor zná v pojmu Vědomí.
Doložím, že existuje trvalé propojení cyklických forem přírody - prostřednictvím přesahu v rozměru řádů - mezi jazykem matematiky a jedinečností naší mateřštiny v její prospěch.

Propojit slovníky i hodnoty vědy se znalostmi duchovně zralých lidí je cílem těchto stránek a je také motorem pro hledání základních souvislostí - nejen v mém životě. 

PS: pochopení textů se obvykle dostaví až při druhém cyklu čtení, omlouvám se všem, že to zatím líp napsat neumím. roční revize textů budou za nějaký čas v archivu těchtto stránek. 
Vybarvení některých slov - anebo písmen modrou barvou vyjadřuje hodnotu KLIDU,  červeně značím hodnotu nezbytného POHYBU (procesu, vedoucího ke změně anebo vzniku nového prvku/celku - a zelená barva vyjadřuje výsledek v jeho volitelné podobě anebo ve formě SAMOSPÁDU.
Většinu svých tvrzení mohu zdůvodnit, pokud o to bude zájem. Spolupráci při vyplňování mezer v logice vítám...., a přeju každému hodně trpělivosti ....a nespěchat při čtení....

 

 

 

Nové paradigma, popis a schéma

21. 12. 2021

Proces "vznikání a zanikání" mi nabídl po více než třiceti letech navrhnout řadu slov v trojici sloupců, kterým jsem se snažil popsat kostru existence. Schéma nového chápání vztahu mezi hmotným světem a lidským myšlením jsem ještě doplnil slovním výkladem v co nejstručnějším zápisu. 
Pro nový "jazyk pohybů" jsem použil barvy, od modré "klidové" přes zelenou přírodu k pohybu červené krve, ta spojuje vnímání s myšlením - a je obrazem VZTAHU v každé dvojici. 
 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Základní texty | Komentářů: 0

Gödelův teorém, řešení v etnickém jazyce

12. 10. 2021

Lidské jazyky se vyvíjely z emočních jazyků zvířat - rozvojem hlasivek a variability zvuků. Lidské symbolové poznávací a rozhodovací systémy (jazyky) umožňují posouvat  kvalitu života v souladu zvukových a zápisových jazyků. Zdrojem pro řešení je "obecná věta" v matematice a v hudbě.
Formulovat podobnou větu v etnickém jazyce vyžaduje vstup do dějin vzniku a možností ZVUKU. Biblický příběh naplnil svůj potenciál - a zdegeneroval. Nezbytnost nového příběhu je zřejmá. A kupodivu vychází z jedinečnosti naší mateřštiny, podmíněné vytvořením DIAKRITIKY (dvojicí Hus + Komenský) = emočních doplňků k latinským písmenům. 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Základní texty | Komentářů: 0

Motor na výrobu elektřiny

23. 9. 2021

Zdánlivá naivita názvu je spíš ochranným prvkem pro popis REZONANČNÍHO  PRINCIPU, který je motorem veškeré existence, ale je poznatelný až v době, kdy lidé vytvořili "hudební stupnici" - a uvědomili si souvislost mezi oktávou a vznikem NOVÉHO tónu (kvinty, označené trojicí písmen, vyjadřujících také hodnotu slunce pro vývoj člověka.
Trojice rezonancí ve vztahu "dvě ku jedné" umožňují střídáním těchto "dvojic v trojici" čerpat elektřinu ze silnějšího z motorů. Rezonance dvou elektrických motorů je základnou, teprve při zatížení dalším spotřebičem se aktivuje "přídavek elektřiny"...
 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv 2012 - 2021 | Komentářů: 0

JAZYK DEVÍTI ČÍSLIC a NULY

31. 3. 2020

matematika pro poddané měla ještě verzi pro vládce, vývoj umožnil tento jazyk vrátit všem lidem k používání..

 
Celý příspěvek
| Rubrika: AKTUALITY | Komentářů: 2

Příběh fyziky, která "jen" funguje

24. 3. 2020

Známe příběh o fyzice, vytvořený pomocí zraku a kontrolovaný zrakem a počtem opakování. 
Ten můj, ale i váš -  je o kmitočtovém prostředí fyzické síly zvuku, asi nahradí ten vědecký, ale nevím jak dlouho to bude trvat..

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv 2012 - 2021 | Komentářů: 0

VRSTVY SEBEŘÍZENÍ

23. 3. 2020

Text o tom, jak poznat své místo ve společnosti v okruhu osmi vrstev, oddělených mírou osobní zodpovědnosti
 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Základní texty | Komentářů: 2

Dějiny projektu MATRIX

11. 12. 2019

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Základní texty | Komentářů: 3

ABECEDA LIDŠTINY

11. 12. 2019

Od hodnoty slov vede cesta k hodnotám samotných písmen, Jan Hus svými "nabodeničky" dal vzniknout emočním doplňkům písmen - DIAKRITIKU ale nepřijala z evropských národů angličtina. Proč? To se dozví každý při chápání textu, který  mění náš pohled na uspořádání světa, na hodnotu naučených znalostí - a možná i na sebe a své možnosti....

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Základní texty | Komentářů: 0

PSYCHOFYZIKA - anebo KONINA?

11. 12. 2019

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv 2012 - 2021 | Komentářů: 2

KARAODYN - měřič reálného řešení

3. 1. 2019

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Základní texty | Komentářů: 0