Jdi na obsah Jdi na menu

 


Proměna paradigmatu v globální společnosti přichází vždy s objevem zásadní důležitosti - a slovníkem, který formuje další vývojovou etapu. Gödelův teorém (vztahu bezespornosti k úplnosti v daném poznávacím systému) otevírá prostor pro nečekané propojení hodnot matematiky a českého jazyka. Čeština se projevuje jako vyvážený partner nejen k matematice, své kvality zřejmě prokáže i ve spojení s jazykem počítačů.
Objevem je vznik latiny a matematiky prostřednictvím INTERVALŮ C-dur hudební stupnice. Tvary a zvuky latinských písmen vznikaly v pozemních rezonančních prostor komplexu Sakkary - aktivní účastí egyptských kněží, potomků zaniklé atlantské civilizace. Pravidla a znalosti, vložené do latiny - a později i do matematiky využil národ a jazyk - hebrejština - který 
je zodpovědný a kterému vděčíme za hodnotu známých vědomostí, nesených vědou, jejíž kořeny jsou také v latině.

Vědomosti nové - o neznámé části dějin a jiném pojetí fyzikálních sil přináší dvojice národů uprostřed Evropy, které si ve svém genomu uchovaly hodnoty původní globální populace, vyvíjené ve velmi dlouhém období, řízeném genetickým projektem MATRIX, jehož poslední etapa vchází do své druhé, pozitivní úlohy.

O svých tvrzeních hodlám přesvědčit nejen národy Čechů a Slováků, kteří představují geografické i mentálně propojené rozhraní mezi západní a východní kulturou (navazující na předchozí egyptský a v Asii dokončený projekt cílové etapy MATRIXU, jehož nástrojem byl umělý rezonanční jazyk - latina).
Cesta od latiny k češtině je už zřejmá, o přijetí se postarají události, řízené principem SEBEŘÍZENÍ. Ten byl poprvé užitý při vzniku rezonancí uvnitř základní hudební stupnice C-dur. Navazování informací na vytvořené intervaly pak vedly ke tvarování zvuků a tvarů velkých latinských písmen ...a číslic.  O tom jsem se na konzervatoři ale nedozvěděl, připisování dějin bylo velmi důkladné. Samostudium a "jiné stavy vědomí" (alfa frekvence mozku) mi podstatně změnily  další život.

Bude pro čtenáře asi obtížné uvěřit něčemu, co funguje v jiné struktuře VZTAHŮ, vázaných k podvědomí - anebo k zavedeným vztahům a výkladům obecných pojmů, vytvořených v trojici poznávacích symbolových systémech = pro etnický, matematický a hudební jazyk.

Mnohé moje poznatky popírají znalosti, získané za posledních cca 2000 - 6000 let. Tuto dobu vývoje dokládá EXISTENCE čínského, staroruského, indického, židovského a našeho KALENDÁŘE.
Nejstarší - mayský kalendář je z tohoto pohledu nástrojem dějin MATRIXU - za předpokladu, že struktura zvěrokruhu (dvanácti polí v symetrii dvojic a trojic) a dějiny astrologie - jsou zápisníkem tohoto genetického dlouhodobého projektu, mayský kalendář svými "dlouhými cykly" násobně přesahuje logiku biblického a vědeckého příběhu.

Odvážlivcům nabízím texty, ve kterých se snažím vysvětlit, jak putují informace v těle člověka a v prostoru naší galaxie. Věda nazvala objem galaxie „informačním polem“, duchovní učení stejný prostor zná v pojmu Vědomí.
Doložím, že existuje trvalé propojení cyklických forem přírody - prostřednictvím přesahu v rozměru řádů - mezi jazykem matematiky a jedinečností naší mateřštiny v její prospěch. Jazyk hudby pomůže nám všem překládat slova do emočních pocitů pro pravdivost anebo faleš.

Propojit slovníky i hodnoty vědy se znalostmi duchovně zralých lidí je cílem těchto stránek a je také motorem pro hledání základních souvislostí - v mém životě jsem je už našel - a čas, který mi příroda ještě dopřeje, věnuji (vedle rodiny a dalším zájmům) jejich sdílení. 

Pochopení textů se obvykle dostaví až při dalším čtení, omlouvám se všem, že se zatím líp vyjadřovat neumím. Roční revize textů budou snad za nějaký čas v archivu těchto stránek. Současnost (Covid + válka Západu proti Rusku) mi brání v budování archivu, naštěstí si všechno pamatuje "síť sítí" - internet. Jemu předáváme vše o svém životě, ať chceme nebo ne.


PS: Vybarvení některých slov - anebo písmen modrou barvou vyjadřuje hodnotu INFORMACE, ta je zástupcem KLIDU ve vesmíru, červeně značím hodnotu nezbytného POHYBU, UŽITÉHO ke změně anebo vzniku nového prvku/celku - a zelená barva vyjadřuje výsledek v jeho volitelné podobě anebo ve formě SAMOSPÁDU. Zákon akceREakce v okamžiku volby je jediným zákonem, ze kterého vznikaly prvky hmoty a hodnot, potřebných pro řízení svých vlastností, získaných kontaktem dvou prostředí. Pojmy KLID a POHYB byly a jsou na počátku reálného vznikání......včetně vzniku a vývoje sebeřídících sil ve vesmíru. Lidský pár je jednotkou (PRVKEM) s nejvyšší mírou sebeřízení (jak u kterého, že...), zkusme se tedy dobrat k pochopení jiných dějin vznikání než které nabízí dnešní věda.
Většinu svých tvrzení mohu zdůvodnit, pokud o to bude zájem.
Spolupráci při vyplňování mých mezer v logice příběhu vítám...., a přeju každému hodně trpělivosti ....a nespěchat při čtení....
Roční revizi textů nestíhám,...snad do konce roku bude...
Vlašim 4.11. 2022

 

 

 

Nové paradigma, popis a schéma

Proces "vznikání a zanikání" mi nabídl po více než třiceti letech navrhnout řadu slov v trojici sloupců, kterým jsem se snažil popsat kostru existence. Schéma nového chápání vztahu mezi hmotným světem a lidským myšlením jsem ještě doplnil slovním výkladem v co nejstručnějším zápisu. 
Pro nový "jazyk pohybů" jsem použil barvy, od modré "klidové" přes zelenou přírodu k pohybu červené krve, ta spojuje vnímání s myšlením - a je obrazem VZTAHU v každé dvojici. 
 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Základní texty | 0 Komentářů:

Gödelův teorém, řešení v etnickém jazyce

Lidské jazyky se vyvíjely z emočních jazyků zvířat - rozvojem hlasivek a variability zvuků. Lidské symbolové poznávací a rozhodovací systémy (jazyky) umožňují posouvat  kvalitu života v souladu zvukových a zápisových jazyků. Zdrojem pro řešení je "obecná věta" v matematice a v hudbě.
Formulovat podobnou větu v etnickém jazyce vyžaduje vstup do dějin vzniku a možností ZVUKU. Biblický příběh naplnil svůj potenciál - a zdegeneroval. Nezbytnost nového příběhu je zřejmá. A kupodivu vychází z jedinečnosti naší mateřštiny, podmíněné vytvořením DIAKRITIKY (dvojicí Hus + Komenský) = emočních doplňků k latinským písmenům. 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Základní texty | 0 Komentářů:

Motor na výrobu elektřiny

Zdánlivá naivita názvu je spíš ochranným prvkem pro popis REZONANČNÍHO  PRINCIPU, který je motorem veškeré existence, ale je poznatelný až v době, kdy lidé vytvořili "hudební stupnici" - a uvědomili si souvislost mezi oktávou a vznikem NOVÉHO tónu (kvinty, označené trojicí písmen, vyjadřujících také hodnotu slunce pro vývoj člověka.
Trojice rezonancí ve vztahu "dvě ku jedné" umožňují střídáním těchto "dvojic v trojici" čerpat elektřinu ze silnějšího z motorů. Rezonance dvou elektrických motorů je základnou, teprve při zatížení dalším spotřebičem se aktivuje "přídavek elektřiny"...
 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv 2012 - 2021 | 0 Komentářů:

JAZYK DEVÍTI ČÍSLIC a NULY

matematika pro poddané měla ještě verzi pro vládce, vývoj umožnil tento jazyk vrátit všem lidem k používání..

 
Celý příspěvek
| Rubrika: AKTUALITY | 2 Komentářů:

Příběh fyziky, která "jen" funguje

Známe příběh o fyzice, vytvořený pomocí zraku a kontrolovaný zrakem a počtem opakování. 
Ten můj, ale i váš -  je o kmitočtovém prostředí fyzické síly zvuku, asi nahradí ten vědecký, ale nevím jak dlouho to bude trvat..

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv 2012 - 2021 | 0 Komentářů:

VRSTVY SEBEŘÍZENÍ

Text o tom, jak poznat své místo ve společnosti v okruhu osmi vrstev, oddělených mírou osobní zodpovědnosti
 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Základní texty | 2 Komentářů:

Dějiny projektu MATRIX

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Základní texty | 3 Komentářů:

ABECEDA LIDŠTINY

Od hodnoty slov vede cesta k hodnotám samotných písmen, Jan Hus svými "nabodeničky" dal vzniknout emočním doplňkům písmen - DIAKRITIKU ale nepřijala z evropských národů angličtina. Proč? To se dozví každý při chápání textu, který  mění náš pohled na uspořádání světa, na hodnotu naučených znalostí - a možná i na sebe a své možnosti....

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Základní texty | 0 Komentářů:

PSYCHOFYZIKA - anebo KONINA?

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv 2012 - 2021 | 2 Komentářů:

KARAODYN - měřič reálného řešení

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Základní texty | 0 Komentářů: