Jdi na obsah Jdi na menu

KARAODYN - měřič reálného řešení

 KARAODYN - měřič reálného řešení

 

Každé jednání ve skupině lidí vyžaduje možnost souhlasit i přesvědčovat o jiném, lepším řešení nějaké problematiky. Přesvědčování – lobbing je dnes často vázán předchozí skrytou dohodou mezi navrhovatelem řešení a těmi, kdo jej mají podpořit při rozhodovacím jednání.

Platí, že k přesvědčování o novém řešení řečník potřebuje více slov, pokud má proti sobě také odborníka, odhalujícího nedostatky v navrhovaném řešení. Zároveň obecně platí, že mezi odborníky v dané profesi není třeba tolika slov, pokud všichni znají předmět jednání.

Myšlení nás nutně vede k vytváření souhlasu nebo nesouhlasu, součet ve skupinách pro každého řečníka (vyhodnocovaný novým způsobem) je pak podkladem pro realizaci návrhu lepšího řečníka a jeho skupiny.

Skupina posluchačů vkládá prostřednictvím svých bezdrátových ovladačů souhlasy střídavě jednomu nebo druhému řečníkovi – do dynamického osobního grafu, souběžného s videozáznamem dohodnuté doby jednání. Celý proces všech záznamů všech účastníků probíhá v reálném čase – a JE PLNĚ  KONTROLOVATELNÝ všemi účastníky při zachování anonymity každého z nich.  Na projekčním plátně lze volitelně zobrazovat dynamický graf dob souhlasů ve skupinách anebo i jednotlivců, včetně grafického zobrazení délky mluvení u každého řečníka – a délek souhlasů od každého z posluchačů. Pod obrazem řečníků je na plátně plocha s číslovanými políčky posluchačů, každý má pod svou kontrolou stav svých souhlasů k dobám mluvení (argumentace) obou řečníků prostřednictvím aktivace svého políčka a v něm zobrazených dvou plovoucích rozhraní.

Přesné záznamy dob mluvení i vkládaných dob souhlasů (v milisekundách) umožňují s těmito časy nakládat jako s hladinami odbornosti všech zúčastněných. Vkládáním krátkých souhlasů v kontextu s argumentací řečníků potvrzuje posluchač i druhý řečník shodu s větami, zdůvodňujícími oba rozdílné (nebo podobné) návrhy řešení. Delšími souhlasy lze zvýraznit své přesvědčení = větší shodu v postupu řešení.

Okamžik a délka vkládaného souhlasu vypovídá o kvalitě rozhodování, to má podstatný význam pro výběr vhodnějšího člověka i pro výsledek řešené problematiky.

Je nutné ošetřit případy, kdy jeden z řečníků přichází s už domluveným řešením – a potřebuje k jeho prosazení najít podporu lobbováním = uplatněním argumentů, které neodpovídají tématu anebo jsou v rozporu s odborností.

Řešením jsou dvě „plovoucí“ rozhraní.

Dynamiku prvního rozhraní mezi řečníky vytváří průběžná doba jejich mluvení. Je zobrazené v podobě svislice, putující v každém číslovaném políčku pro posluchače doleva či doprava.

Druhé rozhraní v každém políčku si vytváří posluchač v podobě rostoucí zelené a modré plochy od krajů políčka směrem k jeho středu.

 

karaodyn-obrazovka.jpg

   

Pro vyhodnocení míry odbornosti jsem vedle potřeby nastavit určitou dobu jednání a doložit průběh jednání videozáznamem souběžným s dynamickými grafy využil dva obecné principy vyhodnocování, závislé na poměru mezi „spotřebou času“ a „kvalitou rozhodnutí“. Jeden princip známe jako vztah učitele a žáka, vychází z faktu, že pro každou profesi existuje doba učení, kde platí, že víc pravdy má učitel, kdy na vysvětlování pomalejším žákům spotřebuje mnoho času.

Opačný princip vyjadřuje diskuze dvou odborníků ze stejné profese. K nalezení optimálního řešení jim stačí málo času, protože znají základy i úskalí své odbornosti –  ale občas mohou mít i odlišný názor na některá řešení. Tak se z jednoho může stát „učitel“. To v případě, že objeví nový nebo neobvyklý postup, vyžadující mnoho slov k jeho vysvětlení.

K řešení jsem proto využil dvě po sobě jdoucí vyhodnocení. Zohledňují možnost zamezit realizaci nevhodných nebo prolobovatelných návrhů řešení.

 

Hodnota vloženého času (stiskem a držením tlačítka) v projektu Karodyn představuje měřítko pro hodnotu odbornosti všech účastníků. V širším výkladu každá odbornost vytváří i dokládá hodnotu pravdivosti výsledného řešení.

 

 

První vyhodnocení jsem nazval „DVA EXPERTI“.  Do tohoto hodnocení se započítávají ty souhlasy od každého z posluchačů, které nepřekročí „dobu mluvení“ některého z řečníků. Poměr svých souhlasů mohou účastníci sledovat v rámci předem nastavené doby jednání/testu/zkoušky na společné obrazovce (projekci) ve svém dynamickém „políčku“. Všechna číslovaná políčka jsou pod probíhajícím videozáznamem obou řečníků přístupná ovladačem v ruce každého posluchače. Každý si vyzkouší před ostrým záznamem, které číslo políčka patří k jeho ovladači. Tím je zaručená anonymita – ale zároveň volitelný přístup všech účastníků k okamžitému stavu ostatních grafů (nastavením zobrazení v ovládacím programu).

Pro posluchače je vhodné šetřit vkládáním jednotlivých „dob souhlasů“ ke každému řečníkovi (stiskem „jeho“ tlačítka na ovladači), ale zároveň musí posluchač svými průběžnými vstupy potvrzovat svou kvalifikaci s tím řečníkem, který momentálně vypovídá ve shodné hladině poznatků.

Řečníci se musí vyrovnat s jiným problémem. Tím, kolik času spotřebuje řečník k vysvětlení svého přístupu k problému, tím dává najevo svou schopnost prosadit svou verzi řešení.

Proti občasnému zahlcování jednání zbytečnými slovy mají oba řečníci „obranu“ – dvě tlačítka na ovladačích jim umožňují souhlasit anebo nesouhlasit s protivníkem. Tyto doby souhlasu a nesouhlasu využívá první vyhodnocení v souběžném režimu, ale druhé vyhodnocení v protiběžném režimu, výhodném pro řečníka-vkladatele.

Všichni mají na společné obrazovce (promítaném plátnu) své osobní anonymní políčko s číslem, které zobrazuje okamžitý stav „rozhraní řečníků“ v podobě svislé linky v políčkách všech posluchačů. Vkládání osobních souhlasů se opět dynamicky v reálném čase projevuje do zvětšování barevných ploch od krajů políčka. Každý řečník má svou barvu (zelená, modrá) ve všech políčkách stejnou. Pokud rozhraní řečníků vstoupí do barevné plochy, tak políčkozčervená a příslušný posluchač je z jednání vyloučený.

 

Před ukončením nastavené doby jednání ale musí každý posluchač své souhlasy doplnit ke svislé lince tohoto rozhraní pro toho řečníka, jehož řešení zvolil.

 

Tlačítko nesouhlasu mají jen řečnícifunguje jako „chci mluvit“, doby stisku se připočítávají protivníkovi v prvním hodnocení, kdy protestující řečník neměl možnost mluvit. Tyto nesouhlasy posunují kredit protivníka k jeho skupině zastánců. Umožňují posunem rozhraní vyřadit některé jeho zastánce. Při druhém vyhodnocení si tyto nesouhlasy přičte jejich vkladatel, nahrazují jeho neuskutečněnou možnost oponovat. Posunují rozhraní ke skupině vkladatele nesouhlasu.  

Tlačítko souhlasu funguje jako „potvrzení“, ale také jako „zdržuješ“. Při prvním vyhodnocení se doba souhlasu s protivníkem přičte vkladateli, krátkými stisky posiluje společný postup, ale také chvíle, kdy protivník opakuje známé skutečnosti a tím zkracuje čas pro řešení.

Při druhém vyhodnocení tyto souhlasy opět program přičte vkladateli. Tak je možné tichými souhlasy a nesouhlasy posunovat rozhraní řečníků samotnými řečníky v závislosti na míře odborné nebo emoční kvalitě obou. Výsledkem je „vyčištění“ skupin příznivců od těch, kteří vkládali délky (množství?) svých souhlasů tak, že byli vyřazeni při prvním nebo druhém vyhodnocení.

 

Druhé hodnocení „UČITEL A ŽÁK“ vždy zohledňuje kvalitu řečníků i posluchačů. Použití „němých“ souhlasů a nesouhlasů u řečníků vede k posunu jejich rozhraní v políčkách pro posluchače. Pokud toto rozhraní vstoupí do některých osobních políček, tak zčervenají a takové posluchače vyřadí.  Druhé hodnocení buď potvrdí stejného řečníka – anebo dojde k výměně řečníků. Jejich kvalitu určuje schopnost najít a zdůvodnit své řešení tak, že souběžně prostřednictvím ovladače „komentuje“ řešení protivníka. A protože políčka řečníků jsou také „němá“, nemá žádný z účastníků šanci prosadit řešení horší, než je hladina jejich odbornosti. Případné chyby v rozhodování lze dohledat přehráním záznamu s libovolným grafem účastníka.  

Vítězí řečník ve skupině s větší celkovou dobou souhlasů, jejich řešení je v dané situaci průchodné.

 

Pozn: V praxi to znamená, že plovoucí svislé rozhraní řečníků (RR) v políčku každého posluchače (PP)se může v průběhu polemiky pohybovat oběma směry ke vloženým plochám souhlasů od posluchače. Vstup RR do barevné plochy a následné vyřazení posluchače vypovídá o nedostatku odbornosti – anebo o nadměrném lobbování pro jednoho z řečníků. Rozlišit neznalost od lobbování pomůže dynamický graf jednotlivce (nebo skupiny), promítamý souběžně s videozáznamem.  Je pak snadné z grafu (z reakce na řečená slova) poznat míru odbornosti jednotlivce. Diskuzi lze nastavit, řídit a sledovat prostřednictvím ovládacího programu, který zapisuje a sčítá všechny doby souhlasu. Před použitím nástroje je vhodné a nutné ověřit funkci obou mikrofonů, kamery, projektoru a ovladačů – najít si číslo svého políčka a vyzkoušet fungování všech čtyř tlačítek. První po stisku zobrazuje políčko, dvě (modré a zelené) jsou pro souhlasy k řečníkům, čtvrté umožňuje vložit do záznamu značku pro „připomínku“. Při přehrávání záznamu po zastavení na připomínce může její autor ostatním sdělit její obsah (pokud se připomínka v dalším průběhu diskuze nestala zbytečnou).

Tak se mezi posluchači mohou objevit talentovaní adepti řečníků pro další kolo jednání, vedeného tímto nástrojem.

 

Inovativní a nezaměnitelnou úlohu nástroje KARAODYN lze nejlépe využít ve školství. Finanční ani technické zázemí mi zatím nedovolilo celý prototyp nástroje vyrobit, část řešení (včetně hardware) dám zájemcům k pokračování.

Pro používání tohoto nástroje platí to, co platí pro každého majitele nového řidičského průkazu – oprávnění rozhodovat (řídit auto) ještě neznamená být odborníkem (dobrým řidičem), odpovídající praktické zkušenosti získáváme opravdu pouze praxí…..

 

Ve Vlašimi ‎23. ‎března ‎2011, ‏‎13:50:04

Revize: 16. září 2012,   8.1.2014,    24.1.2016

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář