Jdi na obsah Jdi na menu

Motor na výrobu elektřiny

Princip volné energie

je REZONANCÍ = prostředníkem pro převod kmitavé energie na točivou.

 

Po shlédnutí videa https://youtu.be/y6za4P8V1EU jsem si uvědomil, jak důležité je všímat si některých detailů, abychom odlišili podvod od reálného využití energie, která není volná, ale je vázaná k předchozímu vzniku a vývoje hmoty, života a rozumu prostřednictvím rezonance - v rozměru téhle galaxie.
Pokud víme, že do plodu dítěte v matce se tep jejího srdce přenáší „v jiné oktávě“ právě REZONANCÍ, musíme znát a doložit vznik rezonance v jiném, obecně známém prostředí ZVUKU – a následně hledat rezonance v pečlivém pozorování tohoto instruktážního videa o „motoru na elektřinu“. Obrázek další verze rezonančního motoru, který nevyžaduje mechanické tření – nabízí stránka 
https://keshe.foundation/plasma/energy?fbclid=IwAR2BfjyiS-xNmcKz8EkAzVpPY7t2hbMBkDIhJkXXtV-okzeKgvr81xf5xQo , kde je I fotografie podobného přístroje.
Doporučuju přečíst celý článek (nastavit si automatický překlad Google), z něhož cituji jen malou část:

Hybridní generátor Magrav vytváří stav nerovnováhy působený kompresorovými motory. Energetická výměna nabíjení a vybíjení na cívkách motorů kompresoru vytváří nerovnováhu a plazmatický tok pracuje tak, aby byl stav vyrovnaný. Zpočátku dodáváme do celého obvodu externí střídavé napájení, aby se inicioval stav rostoucí síly a nabíjení cívek, které iniciuje tok elektrické energie ze zdroje do zátěže. To nastartuje celý systém. Plazma, z plazmových kondenzátorů a magravových cívek, pak začne proudit k tomu, co má nižší sílu (vybíjení cívky kompresoru, světla - přeměna energie atd.). Vzhledem k tomu, že jsou oba kompresory vzájemně komplementárně propojeny, vzájemně vůči sobě obrácené, každý bude vůči sobě vždy působit v opozičním stavu (zatímco jeden nabíjí nebo stoupá v síle, druhý vybíjí nebo snižuje sílu). To je příjemná podmínka výměny energie pro použití a aplikaci plazmatické energie. Podmínka vytváří nepřetržitý tok plazmatické energie do celého okruhu. Odebrání počátečního napájení střídavým proudem nepřeruší ani nezastaví tok plazmy. Výměna probíhá a mechanické odpojení motorů se nezastaví okamžitě po odpojení napájecího zdroje. Kromě toho přidáním většího zatížení (například více světel) dojde ke zvýšení přeměny energie z elektrické energie na světelnou energii a ke snížení podmínek pevnosti v obvodu. V důsledku toho se tok plazmy zvýší, aby se kompenzovala zvýšená poptávka. Čím větší zátěž přidána do obvodu, tím více energie získáte z plazmy. Energie se vůbec neztrácí; převádí se v bodě převodu zátěží.
..konec citace


...a pojďme k videu:
Jsou tam dvě divné věci, kterých jste si všimli (nebo měli všimnout). BRZDÍCÍ kolečko (u silnějšího elektromotoru), které po NABITÍ ŽÁROVEK musel člověk doladit do "plovoucí rovnováhy".
Při brzdění=ladění světla žárovek zpočátku pohasínala, opakováním se stabilizovala – vytvořila tak první, zdrojovou rezonanci. V obecném pojetí je takovou rezonancí VZTAH mezi existencí a neexistencí, nazvali jsme to slovem POHYB…a i v tomto případě je jím světlo (…skupina žárovek). Najít obdobnou rovnováhu (oktávu) umí i rotující magnety, stabilizují se v určité rychlosti otáčení.
Posun vývoje v poslední vývojové etapě je snad zřejmý, od rotace „neživých“ magnetů k elektromagnetickým motorům, poháněným převodem směrové síly (elektřiny ze sítě) na točivou.

..co mě nejvíc překvapilo - a je to podstatné pro mechanické přepínání motorů v "druhé plovoucí rovnováze" –  bylo zdánlivě nelogické "VIKLÁNÍ" dvou koleček (řemenic) vázaných  k silnějšímu a slabšímu motoru. Obvykle se řemenice na hřídel nasazují napevno, čepem v drážce. Volný prostor v drážce způsobuje "viklání" řemenice - ale také zvětšuje dráhu ve dvojici řemenic.
Pak mi došlo, že volný pohyb obou řemenic na hřídeli se setrvačníkem je NEZBYTNÝ pro přepínání energie z 
jednoho nebo druhého motoru.
Kmitočet („viklání“ řemenic) realizuje druhou 
„plovoucí rovnováhu“ (rezonanci) ve spolupráci s pohybem té první - kde velikost brzdění na hranici prokluzu (třetí rezonance) vyjadřuje přetížení většího motoru - a tím i nutnost posílit výkon = mžikovým přepínáním obou motorů. Výsledkem je součtová „dráha pohybů na hřídeli“ obou řemenic, vyvolávaná nárazem volných čepů v drážkách na ose se setrvačníkem.  Podobné „dráhy pohybu“ obou řemenic slouží k vyvažování celkové rovnováhy, ale užitek = „elektřinu navíc“ přináší jen okamžiky zapojování silnějšího motoru. Rychlost připínání silnějšího motoru vede také k patrnému zrychlení otáček setrvačníku. Připínání menšího motoru vyvažuje fungování připojené brusky.
Spolupráce 
elektrické (ze žárovek) a mechanické (kmitání řemenic v drážkách) energií vytváří i mění rychlost setrvačníku.

Při zátěži (odběru proudu bruskou) dojde k rychlejšímu kmitání v drážkách = ke zvětšení „dráhy navíc“ (od řemenic na hřídeli) a následně zrychlování pohybu setrvačníku (střídavým zapínáním silnějšího motoru).
Setrvačník 
předává - anebo vstřebává výkon kmitání (=pohybů po dráze), potřebný pro brusku či svářečku. Zdrojem výkonu je vztah kmitání druhé k brzdění třetí rezonance (jde opět o analogii oktávy a kvinty, ale už mezi rezonancemi, v další oktávě).

…a ještě jednou, v bodech:
1. Kmitočet (přepínání obou motorů při zvyšující se zátěži) nemění (po naladění rezonance) výkon dvojice motorů.
2. Výkon „navíc“ zajištují přídavky od silnějšího z motorů –
REZONANCI celku dokládá a vyvažuje světlo žárovek.
3. Velikost přidané elektřiny řídí vztah = kmitočet „
brzdění“ řemene aviklání“ řemenic, výkon pro spotřebiče je podmíněný rozdílem výkonů obou motorů.
4. Vypnutím žárovek se stroj zastaví. To už ve videu nebylo, abychom pochopili, proč tam vypínač byl …a proč byl testovaný).
5. Svítící žárovky vyvažují celkový VZTAH (
první + druhá rezonance) ke třetí rezonanci, kde tření brzdy o řemen plní funkci spouštěče = potřeby "elektřiny navíc" (kmitočtu přepínání motorů). 
Pozn: Vztah je možný v každé dvojici, pokud vztah není, není to dvojice, ale dva samostatné prvky nebo celky.

6Vypnutím žárovek vztah zaniká, roztočený setrvačník spotřebuje energii, vloženou ze sítě.
7Setrvačník (ale i celý stroj) je mechanickým vyjádřením zákona akceREakce (zapsat jako celek), rovnováhu energie = bod obratu.
8Všechny zákony jsou zákonu akceREakce podřízené.

Je vhodné si uvědomit, že čas pohyb jsou dvě slova pro stejný jev. STAV pohybu je klidovou hodnotou času, POHYB je nepřetržitou řadou (námi neměřitelných) oka/mžiků…..frekvencí,….v 3D prostoru=vibrací=pulzů.
Nové paradigma se odvíjí ze vztahu „dovnitř a ven“, což ve zdánlivě sprosté podobě mohou doložit dvě lomítka, umístěná do jednotky času (nanosekundy).
Pozn: Ve zvířecí říši také začíná náš = druhotný vývoj. Jsme laboratoří genetického projektu MATRIX, nastaveného ve vrstvě primátů. Předchozí verze Matrixu (= plazí a ptačí civilizace)  známe z prostředí scifi příběhu. Podobně i "fant" Asie v sobě schovává velkou a podstatnou část utajených dějin "SLOVA", skutečný příběh egyptského "učení křestu" (pro vstup mezi rozvinuté civilizace) 

Nejrozvinutější formou REZONANCE je LIDSKOST - vztah mezi ženou a mužem - LÁSKA.
Zdroj pro lidskou rezonanci najdeme ve vrstvě ZVÍŘAT– v pojmech STRACH anebo NENÁVIST.
Počátek rezonančního vztahu ve vesmíru můžeme hledat v pojmech KLID a POHYB.
Tam začala prvotní existence, vztah mezi polaritami (anebo podobnostmi) formoval řadu hustot a množinu ROZHRANÍ, která jsme nazvali slovem POVRCH nebo "plocha".
Ale na PLOŠE si vytváříme pouze teorie. Ty nedovedou mluvit.
Kdo z vás přemýšlel, kam asi tak mizí zvuk vámi vyřčených slov…..?
Trvalo mi víc než třicet let, než jsem si uvědomil, co všechno obnáší „vznik kvinty nad oktávou“ – jak FUNGUJE rezonance oktávy –  dvou tónů –  „rodičů“ pro tón (frekvenci) nový. Rezonancí vzniklá „kvinta“ je současně i první z vyšších harmonických tónůsahajících až do lidského vědomí (v podobě barev duchovního „světla“) – ale i opravdové energie světla ze slunce.

V hudební stupnici se pátý tón (kvinta latinsky) značí trojicí písmen „SOL“. Tato tři písmena zobrazují zdrojovou úlohu sluneční energie v mnoha variacích, video je jednou z nich.
Známe jiné, matematické vyjádření 
vztahu, který je třetím prvkem v každé dvojici.
Je dobré si pamatovat, že vztah 1:2 nebo 2:1 je trvalým vývojovým principem (
dělení anebo spojování).
V matematickém jazyce je "dvojtečka" symbolem pro polaritu (oddělenost) zatím co české slovo „A/NEBO“ spojuje úlohu rozhraní do úlohy OSOBNÍ VOLBY (mezi spojkou („cestou do nebe“) či odporem (NE),  zdůvodněným úlohou písmen BO (viz „abeceda lidštiny“ na 
www.nejsmeovce.cz ).
PRINCIP REZONANCE UVNITŘ DVOJICE je podmíněný existencí POHYBU.
(Naši předci nedopatřením 
pohyb nazvali slovem "čas", ale to bylo jen kvůli tomu, aby čeština vyhrála nekončící soutěž třetí globální jazyk - vedle matematiky hudby, o tom snad jindy).

Ale zpět k videu, trochu jinak:

1. MOTOR obsahuje dvě dvojice rezonancíobě produkují rezonanci třetí. Ta pohání brusku nebo svářečku, je obdobou efektu, známého z hudby. Jde o vznik „vrchní kvinty“ po zaznění oktávy (dvou tónů s maximální podobností). V přírodě je obdobným „motorem“ KUKLA mezi housenkou a motýlem.
Pozn: Kdo si všiml „rovnice“ ze sedmi obarvených slov v symetrii tří barev, vyjadřujících míru pohybu?
a) 
modrá =  hodnota „zastaveného pohybu“ = informace je ROZHRANÍM (předělem) dvou prostředí
b) zelená příroda = nástroj, prostředek, společný jmenovatel pro SMĚR k CÍLI
c) červená = pohybová TVOŘIVÁ SÍLA (krev) – anebo hodnota tlaku ( krve), vyžadující řešení

2. Základní DVOJICÍ, potřebnou k využití „rezonance navíc“ jsou dva motory, oba jsou ale ve funkci prvního pólu cílové rezonance.  (rezonance motorů je podobností spodního tónu zvukové oktávy). Nastavení (vznik) rezonance dokládá „ladění žárovek“ pomocí vztahu brzdy řemenu. Tato rezonance je první, ale variabilně i třetí. (Podobností je úloha ženy, je „základnou“ pro hmotný proces vzniku dítěte).
Druhým pólem je také DVOJICEale variabilní v rozdílu výkonu obou motorů. (Podobností je muž, kde „dvojicí silnějšího a slabšího motoru“ je dynamická (ne)rovnováha mezi sexualitou a rozumem, obě tyto nehmotné složky produkují hmotný výsledek, nezbytný pro vznik plodu a člověka.
Rezonanci druhého pólu vytváří kmitavý pohyb dvou řemenic na hřídeli. Účelem omezené volnosti pohybu řemenic na hřídeli (viklání, patrné při nasazování řemenic) je zvětšování dráhy, potřebné k proměně rotace na vlnění – a zpět (princip výroby elektřiny).

3. Vznik „elektřiny navíc“ vyžaduje proměnlivost vztahu mezi první druhou rezonanční dvojicí.
Podmínkou spojité rezonance je zatížení této soustavy spotřebičem (bruska, svářečka= nový prvek v systému).
Tato třetí rezonance (
brzda + řemen) vytvoří zapojením brusky mžikovou nerovnováhu v první rezonanci svítících žárovek, ale i překlopení řemenic v drážce na hřídeli - na silnější z motorů. Ve snaze udržet svítivost se zrychluje přepínání (slabšího silnějšího) motoru – což má řadu následků:

a) kmitočet silnějšího motoru (rázy řemenice v drážce) zvyšuje dráhu pohybové energie soustavyshodný kmitočet slabšího motoru udržuje zdrojovou rezonanci (svícení žárovek). 
b) rezonanci soustavy rezonancí vyvažuje SETRVAČNÍK, převádí 
kmitavý pohyb (v drážkách na hřídeli) na točivý (posiluje otáčení hřídele). Přidaná energie ze silnějšího motoru navyšuje rychlost setrvačníku.
c) Chybí název jednotky pro VZTAH mezi „klidem a pohybem“. Jednotkou pro NEVIDITELNOU rezonanci mezi otáčením řemenice 
brzdy na „nekonečném“ řemenu může být 1 NIC.
Taková jednotka odpovídá i jednotce „IBP“ pro fyzický objem informace, uložené v nehmotném prostředí mezi hvězdami a planetami (definici "Informačního Bodu Prostoru" obsahuje jiný text)
„IM/puls“ (přelož anglicky!) k zastavení nebo aktivaci pohybu je zdrojem PULZACE celé soustavy rezonancí ve vesmíru.

Kdo z vás dočetl až sem, ten snad pochopil,
PROČ to video není hoax.
Pro ostatní zkusím popsat celý proces znovu, v návaznosti na rezonance ve dvojicích lidí….
 
Nastavení základní rezonance (proudem ze zásuvky) vyjadřují rozsvícené žárovky.
Dva nestejně silné motory jsou obdobou ženy a muže,
rezonancí místo točení setrvačníku je obvykle láska, ale může se změnit „po odpojení proudu“ na nenávist anebo strach.
 
Trojice těchto EMOČNÍCH sil každého z nás odpovídá trojici REZONANCÍ instruktážního videa.
a) Rezonance dvou motorů (zdrojová,…analogie rodičů)
b) Rezonance dvou řemenic na hřídeli se setrvačníkem (vnořený okruh kmitočtů řídí naší existenci, pohyby v přírodě)
c) Rezonance mezi válečkem brzdy a nekonečností řemene silnějšímu motoru = variabilní „nicotné“ pohyby
(= vibrace 3D v prostoru - reliktní záření - plasma - éter - čchi/prána…= kvantum energie
k pohybu).  

1. Po odpojení síťové elektřiny setrvačník udržuje kmitočet = přepojování slabšího a silnějšího motoru = rezonanci "nulového bodu".. Kmitočet „viklání“ je následkem mikro změn (impulzů mezi „stavem a pohybem“) mezi řemenicí brzdy a řemenem k motoru.  
Tuto základní REZONANCI dokládají svítící žárovky,  udržují MECHANICKÝ PROCES proměn točivé a kmitavé  energie. Celek motoru je podobný = „kukle“ mezi housenkou a motýlem.

2. Při zatížení (bruska vytvoří nedostatek elektřiny) se aktivuje souběžně :
a) PLYNULÝ pohyb 
brzdy k pohybu řemene dělí oba pohyby na „jednotky proměnlivosti tření“ = nicy.
(Pozn: jeden „nic“ vyjadřuje neměřitelnost velikosti okamžiku. Je doložený vtipem: Co děláš? ….nic, ale ještě ho nemám hotový).
b) KMITAVÝ pohyb 
dvojice řemenic vytváří pracovní, cílovou rovnováhu = ("kuklu" mezi housenkou a motýlem)
c) Součtová hodnota mechanického 
kmitání (vlnění) ke kruhovému pohybu hřídele (pohybu po přímce, uzavřené do okruhu) se projeví AŽ při přidávání další „potřeby energie“ (brusky…)

3. Žárovky (všechny formy pohybu) musí stále svítit - udržují základní rezonanci (rovnováhu systémů v galaxii). Vypnutím žárovek zastavíme tuto mechanickou demonstraci Teslova generátoru". V praxi by došlo k opotřebení kluzných ploch. Čistě elektrickým řešením je např. obrázek Magravu (s dvojicí „samičí a samčí zástrčky“ v úvodním odkazu).

 
Stejný princip vyjadřuje i zákon 
akceREakce v trojici "housenka/kukla/motýl". Housenka symbolizuje stávající hodnotu – výchozí STAV přírody = INFORMACI. Lidé informace označují modrou barvou, červená barva (krve) vyjadřuje nejhodnotnější formu POHYBU, zelenou barvou lze označovat úsilí – pohyby, vedoucí k cíli.
Takovým cílem přírody bylo kdysi vytvoření „kukly“ pro vznik motýla.
Motýl (nebo můra) je výslednou informací dobového vývoje v přírodě.

Nové paradigma vstupuje na jeviště života s novým příběhem, navazujícím na „Velký bác“, vytvořený pokroucením a zneužitím výsledků předchozích civilizací. Souhrnný přehled vývoje moudrosti v galaxii nabízí toto video (https://www.facebook.com/100071182806843/videos/178878331022442) .
Jeho přijetí je pro velkou část populace zatím nemožné, přestože obsahuje hodně užitečných informací, získávaných „přímým vhledem“ do částí informačních polí v prostoru, které jsou v REZONANCI s vědomím a znalostmi daného člověka. Mendělejev a Tesla nejsou jedinými zástupci....

Příklad k vyzkoušení:
Všichni můžeme znát ještě jeden případ "generátoru pohybu",  využívá těžiště svého těla k převodu energie (vložené do „vlnění“ předního kola)  na energii, vloženou do posílení pohybu zadního kola.
Když jedete na kole a necháte ho skoro zastavit, tak můžete pokračovat v jízdě, když budete „
malovat předním kolem „vlnovku“ tak, aby vaše tělo přeneslo větší DRÁHU předního kola do SÍLY kola zadního.
Vaše myšlení + dovednost způsobí, že pojedete bez šlapání na rovince i do mírného kopečka. 


Ve Vlašimi 17.9. 2021, 14:41
Revize 21.9.2021, 12:38 , 00:30
            23.9.2021, 16:06

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář