Jdi na obsah Jdi na menu

JAZYK DEVÍTI ČÍSLIC a NULY

Řízení lidstva jazykem číslic

 

...díky patří autorovi, Michail Děljagin vytvořil dobrý vhled do současného dění s nadhledem, který je ale opět polaritní. Proč nemá souboj velmocí už podporu z vyšší hladiny řízení, to se pokusím vyložit v jinak pochopených souvislostech prostřednictvím jiného nástroje.
https://izborsk-club.ru/19027?fbclid=IwAR074JguT0m-BnnIzg6N_GctlJ-P6YxPJ3JZUbNnUBNFut6d1GkriOdc6iY  
Asi málo lidí si dnes (30.3.2020) uvědomuje vydechnutí (!!) skutečných globálních vůdců nad skutečností, kterou vidí nejen oni -  že končí jejich utrpení s řízením světa prostřednictvím politiků a přežité politiky „dvojího metru“.

Současnou pandemii "psychoviru" COVID 19 tito lidé (globalisté ve slovníku VVPjakina) připravovali dlouho, a zkoušeli jeho dosah (koronu) několikrát, než byl přijatelný pro vrstvu dozorců nad naším vývojem z vrstvy řízení a sebeřízení, kterou si většina populace zatím nedovede do svého objemu znalostí zařadit (včetně Pjakina a Nižborského klubu).

Dohled nad naším vývojem nemá biblický ani jiný "bůh". Stupně SEBEŘÍZENÍ, které známe ve vrstvách rostlin a zvířat, vrcholí v sebeřízení lidských bytostí. Je doloženou skutečností, že množství humánních i méně humánních civilizace je v galaxii mnoho.
A pro nás, kteří se nebráníme myšlenkám o utajované spolupráci našich vládců s MZ civilizacemi - je vcelku srozumitelná možnost dohody velmocí pozemských a mimozemských na globálním testu, který oddělí inteligenci a vzájemnou citlivost lidí do vrstev, jejichž součet ukazuje míru spolupráce mezi vědomím a podvědomím u každého člověka. Mnozí víme z osobní zkušenosti o existenci zvláštních technologií a možnostech člověka v procesu změn informace na její hmotný projev.

Všímáme si nelogičnosti některých kroků v řešení průběhu pandemie, což vede k přemýšlení nad cílem tohoto procesu. Je jich několik, autor i většina populace vychází z nepochopení druhotné - ale pro většinu populace podstatnější skutečnosti – tou je odložení "řidičů dějepisu" a nabídnutí řídících úkolů jednotlivcům a každé skupině, která projeví zájem a SCHOPNOSTI řídit nejen sebe, ale i větší skupinu, propojenou společným zájmem.

 

Dnes ještě není důvod brát tento můj názor vážně, důvodem je míra znalostí o "jazyku devíti číslic", který znají řidiči dějepisu „po potopě světa“. Jde o jazyk, složený ze sedmi intervalů hudební stupnice, kde řazení „oktáv zvuku“ vede přes kmitočty zvuku a barev až do frekvencí lidského vědomí. A do okruhu kmitočtů je propojený vyzařováním tepla a propojování hmotných prvků do kmitočtu celé planety. Jazyk číslic řadí stupně poznání do osmi vrstev sebeřízení, kde „DEVÍTKA“ je symbolem pro překlopení směru vývoje do protisměru.

A toto se děje při vědomé i nevědomé účasti všech lidí na planetě – i když čísla o počtu aktivovaných lidí z některých zemí chybí.

Z množiny cílů, které pandemie obsahuje je tím nejbližším vytvoření nového globálního směnného systému DOHODOU těch velmocí, které průběh pandemie způsobily a které pandemie vygeneruje.
 

Postup této dohody je zřejmý z datování klíčových nástrojů globálního řízení - sport a globální soutěže vážou většinu té populace, která je cílová pro další postup PROMĚN psychiky.

Přesuny fotbalového a hokejového mistrovství vyústily do prvního "součtového data", kdy nám  i zástupci dohlížejících civilizací sdělí - anebo nesdělí - jestli a jak jsme v tomto „ testu osobní odpovědnosti“ obstáli.

Pozůstatky zvířecí psychiky (boj nebo útěk - anebo využití tmy) se v lidské vrstvě sebeřízení transformovaly do pojmů "nenávist" nebo "strach". O využití "informační tmy" se postaralo 2000 let vlády katolické církve, která s úlevou předala politikům řízení - ale nikoliv kontrolu.

 

Znalost "jazyka devíti číslic" má svůj tvůrčí potenciál uložený v principu "naplnění nuly". To musím trochu vysvětlit:

Nula uprostřed dvou číslic vyjadřuje nerovnováhu sil - vyšší číslicí.  Stejné číslice vyjadřují splnění úkolu = ROVNOVÁHU.
Pro potřebu řídit současně obě strany nerovnosti církev i politika využívají ROZHRANÍ, které odděluje škodlivost od prospěchu . Například  jed od léku odděluje toto "plovoucí" rozhraní v podobě MNOŽSTVÍ, zobrazené číslicemi.
označit tuto plovoucí rovnováhu „nulou“ (s vědomím volnosti do ní vložit libovolné téma či proces) umožnilo skupinám mocných toto obousměrné řízení nazvat naplňováním "nuly". Ale světové veřejnosti toto plovoucí rozhraní nahradila nehybným znaménkem "rovná se".  

Z uvedeného je tak zřejmé, proč židovská populace výsledky, dosažené matematikou pak mohla směrovat do dnešní podoby vědy. Tito  "řidiči dějepisu" tvarovali vývoj tím, že nabídli "vědcům", kterou stranu rovnic je třeba rozvíjet do teorií o vznikání a zanikání. Takže si můžeme domyslet, proč věda došla k hranici, kdy úlohu čísel musely převzít NÁZVY. „Kvantování“ poznatků vyústilo od Velkého Třesku k Velkému Bácu. Cesta je narýsovaná umístěním nul v pořadí číslic. Dřív bylo spouštěčem vždy jen datum, ale vliv MZ civilizací si vynutil pro své potřeby čtyři kategorie, které naše vlády sledují se vší jim dostupnou pozorností - ale čísla o nakažených, testovaných, mrtvých i uzdravených mají jinou hodnotu pro pozemskou (pátou vrstvu sebeřízení) anebo nadzemskou (šestou a sedmou) z osmi existujících vrstev sebeřízení - kdy šestou obsadily rozvinuté hmotné civilizacev galaxii, sedmou vrstvu vyplňují myšlenkové celky – egregory MATRIXU – a osmá vrstva sebeřízení je zároveň i první = matriční =  osobní. (více o vrstvách hledejte na mém webu).

 

Vedle "nuly uprostřed" (v symetrii)  známe také nulu před anebo za "desetinou čárkou", ta zdobí náš účet tehdy, když je nula za číslicí. Ta znamená "splnění úkolu". Pokud ale řada číslic začíná nulou, tak nás nějaký úkol /práce/ teprve čeká.

Dnes odpoledne bylo oznámené datum pro jednoho z cílů psychoviru COVID 19. Je shodné s dobou olympiády od 23. 07. 2021 ještě 14 dní.

Jak lze "přečíst" tuto zprávu v jazyku číslic?

Pro mě vyplývá z předchozích jednání o hokeji a fotbale, že začátek olympiády může být datem, do kdy se musí velmoci dohodnout na struktuře nového finančního systému - s řádově větší mírou spravedlnosti pro všechny státy a národy.

 

Takový systém lze postavit na "sociálním kreditu" občana, …skupin občanů, národů i států. Nástrojem pro vytváření přepočítávacích (?) koeficientů pro větší celky se tak může stát miniatura "velkého bratra" v mobilech a počítačích lidí.

Data pro takový projekt se už sbírají dost dlouho, výpočetní výkony příslušných robotů stále rostou - a chování každého z nás je ve zkoušce mezi mravností a nemravností - ať chceme nebo nechceme.  To, co o sobě a lidech okolo nás SDÍLÍME – to nás podporuje ale i zrazuje. Odečítat povahu – a tím i kredit jednotlivce umí už „počítače“ velmi dobře, klíčová je tak otázka, KDO A JAK  bude globální databázi spravovat. Odpovědí jsou opět MZ civilizace. Některé potřebují nás jako bioroboty, jiné nám umožňují chápat a užívat vědomosti a schopnosti, o který máme jen sny a vize.
Svým přáním i svou povahou si vybíráme, v jakém prostředí budeme žít.

Sdílená ekonomika, vyhledávače a srovnávače zboží jsou už daností, zbývá vytvořit v každém člověku důvěru v pravdivost poznávacích systémů, které si lidstvo vytvořilo a předává v oktávě sebeřídících vrstev. Vesmír uchovává všechny pohyby těla i myšlení, ale hodně lidí ještě neví JAK a PROČ.

...a to asi bude hodně velký oříšek pro "stvořitele" nové vývojové etapy…

 

Vlašim 30.03.2020, 23:33